Категории

Въвеждане на енергоспестяващи мерки в съответствие с предвижданията на обследване за енергийна ефективност на сгради на територията на община Етрополе

04 Декември 2017 | 09:46

ПРОЦЕДУРА НА ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

 

ПРЕДМЕТ: Въвеждане на енергоспестяващи мерки в съответствие с предвижданията на обследване за енергийна ефективност на сгради на територията на община Етрополе :

 „Въвеждане на енергоспестяващи мерки в Административна сграда на два етажа, гр. Етрополе“

№ НА ПРЕПИСКАТА В РЕГИСТЪРА НА АОП   
КРАЕН СРОК за подаване на оферти ДО 17:00 ЧАСА НА 02.01.2018 Г.
ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИ 10:00 ЧАСА НА 03.01.2018 Г.

Офертите се подавал лично или по пощата с обратна разписка, респективно на куриер, на адреса: град Етрополе, пк 2180, пл. „Девети септември“ № 1

Лице за приемане на оферти: Маргарита Чипева

Отговорни лица за подаване на информация: инж. Стефан Борисов / тел: 0720 68204

Техническа документация 04 Декември 2017 | 09:07ч. Свали
Документация
ДОКУМЕНТАЦИЯ 04 Декември 2017 | 09:02ч. Свали
Обявление
ОБЯВЛЕНИЕ 04 Декември 2017 | 09:00ч. Свали
Решение
РЕШЕНИЕ 04 Декември 2017 | 09:00ч. Свали
РЕШЕНИЕ 12 Април 2018 | 14:00ч. Свали
Договори
Договор 08 Май 2018 | 14:00ч. Свали
Протоколи
Протокол № 1 12 Април 2018 | 14:00ч. Свали
Протокол № 2 12 Април 2018 | 14:00ч. Свали