Категории

Основни ремонти на обекти

21 Ноември 2017 | 07:23

ПРЕДМЕТ: Основни ремонти на обекти:

1. Рехабилитация на ул. „Oборище“, гр. Етрополе

2. Рехабилитация на ул. „Никола Михайлов“ / от бул.“Партизански“ до бул. „Руски“/, гр. Етрополе

3.Рехабилитация на ул. „27-ми ноември“ / от бул.“Партизански“ до бул. „Руски“/, гр. Етрополе

4. Рехабилитация на ул. „Георги Бенковски“, с. Брусен, общ. Етрополе

Офертите се подавал лично или по пощата с обратна разписка, респективно на куриер, на адреса: град Етрополе, пк 2180, пл. „Девети септември“ № 1

Лице за приемане на оферти: Маргарита Чипева

Отговорни лица за подаване на информация: инж. Марияна Петрова / тел: 0720 68225

Документация
Документациите за участие 16 Май 2017 | 11:23ч. Свали
Обявление
Съобщение удължаване срока 31 Май 2017 | 16:48ч. Свали
Обява
Обява за събиране на оферти 16 Май 2017 | 11:24ч. Свали
Договори
Договор за изпълнение 18 Август 2017 | 16:26ч. Свали
Протоколи
Протокол 09 Август 2017 | 11:59ч. Свали