Категории

Избор на изпълнител за основни ремонти /рехабилитация/ на обекти

21 Ноември 2017 | 07:20

ПРОЦЕДУРА ПО СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА

ПРЕДМЕТ: Избор на изпълнител за основни ремонти /рехабилитация/ на обекти:

1. Рехабилитация на ул. „Китка“, гр. Етрополе

2. Рехабилитация на ул. „Поповец“, гр. Етрополе

3. Рехабилитация на ул. „Георги Бенковски“, с. Брусен, общ. Етрополе

Офертите се подавал лично или по пощата с обратна разписка, респективно на куриер, на адреса: град Етрополе, п.к. 2180, пл. „Девети септември“ № 1

Лице за приемане на оферти: Маргарита Чипева

Отговорни лица за подаване на информация: инж. Марияна Петрова / тел: 0720 68225

Документация
Документациите за участие 28 Март 2017 | 13:06ч. Свали
Обява
Обява 28 Март 2017 | 13:07ч. Свали