Категории

"Доставка на хранителни продукти за нуждите на ЦДЯ "Патиланци", гр. Етрополе"

21 Ноември 2017 | 07:16

ПРОЦЕДУРА ПО СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА

ПРЕДМЕТ: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на ЦДЯ „Патиланци”, гр. Етрополе“ по обособени позиции:

Обособена позиция № 1 „Месо, риба и месни продукти“

Обособена позиция № 2 „Мляко и млечни продукти“

Обособена позиция № 3 „Плодове и зеленчуци“

Обособена позиция № 4 „Консерви - плодови и зеленчукови и други хранителни продукти“

Обособена позиция № 5 „Пакетирани стоки и подправки“

Обособена позиция № 6 „Хляб и хлебни изделия“

Офертите се подавал лично или по пощата  с обратна разписка, респективно на куриер, на адреса: град Етрополе, пк 2180, пл. „Девети септември“ № 1

Лице за приемане на оферти: Маргарита Чипева

Отговорни лица за подаване на информация: Бистра Павлова  / тел: 0720 68229

Документация
Документациите за участие в процедурите 10 Март 2017 | 14:50ч. Свали
Обявление
Съобщение удължаване срока 17 Март 2017 | 16:17ч. Свали
Обява
Обява за събиране на оферти 10 Март 2017 | 14:52ч. Свали
Договори
Договор Об.поз.1 06 Юни 2018 | 14:00ч. Свали
Договор Об.поз.2 06 Юни 2018 | 14:00ч. Свали
Договор Об.поз.3 06 Юни 2018 | 14:00ч. Свали
Договор Об.поз.4 06 Юни 2018 | 14:00ч. Свали
Договор Об.поз.5 06 Юни 2018 | 14:00ч. Свали
Договор Об.поз.6 06 Юни 2018 | 14:00ч. Свали
Протоколи
Протокол 24 Март 2017 | 10:00ч. Свали