Категории

Избор на изпълнител за предоставяне на консултантски услуги във връзка с подмярка 7.2 към Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., свързани с подготовка на заявление за подпомагане на проект

21 Ноември 2017 | 07:08

ОБЯВА

за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Предмет: Избор на изпълнител за предоставяне на консултантски услуги във връзка с подмярка 7.2 към Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., свързани с подготовка на заявление за подпомагане на проект:

1.Обособена позиция 1: “Реконструкция на улична мрежа в гр. Етрополе“2.Обособена позиция 2: „Реконструкция и рехабилитация на пътища в Община Етрополе“3.Обособена позиция 3: „Реконструкция на водопровод и възстановяване на уличните настилки в с. Брусен, Община Етрополе“

Офертите се подават лично или по пощата с обратна разписка, респективно на. куриер, на адреса: Град Етрополе, пк 2180, пл. "Девети септември" № 1

Лице за приемане на оферти: Маргарита Чипева

Отговорни лица за подаване на информация :  инж.Стефан Борисов /ТЕЛ.072068204

Документация
Документация 30 Август 2016 | 13:14ч. Свали
Обявление
Съобщение удължаване срока 07 Септември 2016 | 16:32ч. Свали
Обява
Обява 30 Август 2016 | 13:15ч. Свали
Протоколи
Протокол 13 Септември 2016 | 13:34ч. Свали