Категории

Изпълнение на детайлно обследване за енергийна ефективност и издаване на енергиен сертификат

21 Ноември 2017 | 07:03

ОБЯВА

за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Обява с предмет: „Изпълнение на детайлно обследване за енергийна ефективност и издаване на енергиен  сертификат, съгласно чл. 11 отНаредба № Е-РД-04-1 от 22.01.2016 г за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради”

Обект 1: Административна сграда на Община Етрополе;

Обект 2: ОУ „Хр. Ботев” – малка сграда;

Обект 3: ОУ „Хр. Ботев”- основна сграда”

Обект 4:„Професионална гимназия – училищна сграда”

Документация
Документация за участие и приложения 29 Юли 2016 | 11:04ч. Свали
Обявление
Обява за събиране на оферти 29 Юли 2016 | 14:43ч. Свали
Съобщение удължаване срока 08 Август 2016 | 16:31ч. Свали
Протоколи
Протокол 26 Август 2016 | 10:06ч. Свали