Категории

Изработване на работни проекти за обекти основни ремонти /рехабилитация/ на общински улици и пътища

21 Ноември 2017 | 06:54

ОБЯВА

за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Предмет: Изработване на работни проекти за обекти основни ремонти /рехабилитация/ на общински улици и пътища, рехабилитация на главни водопроводни клонове на с. Брусен, Община Етрополе.

Офертите се подават лично или по пощата с обратна разписка, респективно на. куриер, на адреса: Град Етрополе, пк 2180, пл. "Девети септември" № 1

Лице за приемане на оферти: Маргарита Чипева

 

Отговорни лица за подаване на информация : ЮЛИЯ МИТОВА /ТЕЛ.072068207

Документация
ОБРАЗЦИ 15 Юни 2016 | 16:10ч. Свали
Техническо задание 15 Юни 2016 | 16:13ч. Свали
Документация за участие 15 Юни 2016 | 16:15ч. Свали
Обявление
Обява за събиране на оферти 15 Юни 2016 | 16:10ч. Свали
Договори
Проект-договор 15 Юни 2016 | 16:10ч. Свали
Протоколи
Протокол №2 02 Август 2016 | 08:57ч. Свали