Категории

Въвеждане на енергоспестяващи мерки в съответствие с предвижданията на обследване за енергийна ефективност на сгради на територията на община Етрополе с три обособени позиции

25 Август 2017 | 09:20

ПРОЦЕДУРА НА ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

 

ПРЕДМЕТ: Въвеждане на енергоспестяващи мерки в съответствие с предвижданията на обследване за енергийна ефективност на сгради на територията на община Етрополе с три обособени позиции:

Обособена позиция 1: „Въвеждане на енергоспестяващи мерки в Административна сграда на два етажа, гр. Етрополе“

Обособена позиция 2: „Въвеждане на енергоспестяващи мерки в Общежитие към Професионална гимназия, гр.Етрополе”

Обособена позиция 3: „Въвеждане на енергоспестяващи мерки в ЦДЯ „Патиланци”, гр.Етрополе”   

№ НА ПРЕПИСКАТА В РЕГИСТЪРА НА АОП   
КРАЕН СРОК за подаване на оферти ДО 17:00 ЧАСА НА 22.06.2017 Г.
ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИ 11:00 ЧАСА НА 23.06.2017 Г.

Офертите се подавал лично или по пощата с обратна разписка, респективно на куриер, на адреса: град Етрополе, пк 2180, пл. „Девети септември“ № 1

Лице за приемане на оферти: Маргарита Чипева

Отговорни лица за подаване на информация: инж. Стефан Борисов / тел: 0720 68204

Обявление
Обявление 23 Май 2017 | 10:01ч. Свали
Решение
Решение за участие 23 Май 2017 | 10:02ч. Свали
Договори
Обявление за възложена поръчка 23 Януари 2018 | 09:00ч. Свали
Договор Об.поз.1 23 Януари 2018 | 09:00ч. Свали
Договор Об.поз.2 23 Януари 2018 | 09:00ч. Свали