Категории

Изпълнение на Инженеринг във връзка с реализацията на НПЕЕМЖС на територията на община Етрополе по две обособени позиции

24 Август 2017 | 17:23

ПРОЦЕДУРА НА ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

ПРЕДМЕТ:  „Изпълнение на Инженеринг във връзка с реализацията на НПЕЕМЖС на територията на община Етрополе по две обособени позиции“

 

Обособена позиция №1: „Жилищен блок 23, находящ се в гр. Етрополе, 8/178“

Обособена позиция №2: „Жилищен блок – секции 5 и 6, находящ се в гр. Етрополе, кв. 13“;

 

№ НА ПРЕПИСКАТА В РЕГИСТЪРА НА АОП  00099-2017-0007
КРАЕН СРОК за подаване на оферти ДО 17:00 ЧАСА НА 25.05.2017 Г.
ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИ 13:00 ЧАСА НА 26.05.2017 Г.

Офертите се подавал лично или по пощата с обратна разписка, респективно на куриер, на адреса: град Етрополе, пк 2180, пл. „Девети септември“ № 1

Лице за приемане на оферти: Маргарита Чипева

Отговорни лица за подаване на информация: инж. Стефан Борисов / тел: 0720 68204

Обявление
Обявление 26 Април 2017 | 10:47ч. Свали
Договори
Договор №1 06 Ноември 2017 | 16:30ч. Свали
Договор №2 06 Ноември 2017 | 16:30ч. Свали