Категории

Дневен ред

Дневен ред за заседанията на ОбС - Етрополе

Списък от файлове
Първо, редовно заседание на 25.01.2018 г Преглед
Второ, редовно заседание на 28.02.2018 г Преглед
Трето, редовно заседание на 29.03.2018 г Преглед
Четвърто, редовно заседание на 26.04.2018 г Преглед
Пето, редовно заседание на 25.05.2018 г Преглед
Шесто, редовно заседание на 27.06.2018 г. Преглед
Седмо, редовно заседание на 26.07.2018 г. Преглед
Осмо, редовно заседание на 30.08.2018 г Преглед
Девето, редовно заседание на 25.09.2018 Преглед
Десето, редовно заседание на 16.11.2018 г. Преглед
Единадесето, редовно заседание на 19.12.2018 г. Преглед
Първо, редовно заседание на 29.01.2019 г. Преглед
Второ, редовно заседание на 26.02.2019 г. Преглед
Трето, редовно заседание на 28.03.2019 г. Преглед
Четвърто, редовно заседание на 24.04.2019 г. Преглед
Пето редовно заседание на 30.05.2019 г. Преглед
Шесто редовно заседание на 28.06.2019 г Преглед
Седмо редовно заседание на 17.07.2019 г. Преглед
Осмо, извънредно заседание на 13.08.2019 г. Преглед
Девето - редовно заседание на 21.08.2019 г. Преглед
Десето – извънредно заседание на 11.09.2019 г Преглед
Единадесето – редовно заседание на 10.10.2019 г. Преглед
Дванадесето – извънредно, тържествено заседание на 10.10.2019 г. Преглед
Второ – извънредно заседание на 21.11.2019 г Преглед
Трето – редовно заседание на 30.12.2019 г Преглед
Четвърто – редовно заседание на 29.01.2020 г Преглед
Пето редовно заседание на 27.02.2020 г Преглед
Шесто редовно заседание на 26.03.2020 г Преглед
Седмо редовно заседание на 30.04.2020 г. Преглед
Осмо редовно заседание на 28.05.2020 г Преглед
Девето редовно заседание на 30.06.2020 г Преглед
Десето редовно заседание на 28.07.2020 г. Преглед
Единадесето редовно заседание на 27.08.2020 г Преглед
Дванадесето редовно заседание на 29.09.2020 г. Преглед
Тринадесето редовно заседание на 29.10.2020 г. Преглед
Четиринадесето редовно заседание на 30.11.2020 г Преглед
Петнадесето редовно заседание на 29.12.2020 г Преглед
Шестнадесето, извънредно заседание на 19.01.2021 г Преглед
Седемнадесето редовно заседание на 28.01.2021 г Преглед
Осемнадесето редовно заседание на 25.02.2021 г. Преглед
Деветнадесето редовно заседание на 25.03.2021 г Преглед
Двадесето редовно заседание на 05.05.2021 г. Преглед
Двадесет и първо заседание на 27.05.2021 г. Преглед
Двадесет и второ заседание на 30.06.2021 г. Преглед
Двадесет и трето заседание на 29.07.2021 г. Преглед
Двадесет и четвърто заседание на 14.09.2021 г. Преглед