Категории

СМЕТНАТА ПАЛАТА ЗАВЕРИ БЕЗ РЕЗЕРВИ ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ ЗА 2021 Г.

10 Август 2022 | 14:12 Прочетена: 44

Община Етрополе получи окончателния одитен доклад на Сметна палата относно Годишния финансов отчет на общината за 2021 г., който за поредна година е заверен без резерви.
 В становището се казва,че отчетът дава „вярна и честна представа за финансовото състояние и имущество на Общината към 31.12.2021 г., в съответствие с приложимата рамка за финансово отчитане“.
Съгласно Закона за публичните финанси, Годишният финансов отчет за 2021 г. ще бъде публикуван на интернет страницата на Община Етрополе.

Актуално

Харесва ли ви новата визия на сайта?