Категории

ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ – НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА

28 Април 2022 | 17:12 Прочетена: 87

 

АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

            До 30.06.2022г. е удължен срокът за предоставяне на топъл обяд в Община Етрополе. Община Етрополе  подписа допълнително споразумение за удължаване срока на изпълнение на Договор BG05FMOP001-5.001-0135-С06 "3.1-Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в Община Етрополе"процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-5.001 „3.1 - Топъл обяд в условия на пандемия от COVID -19“, финансиран от Фонда за европейско подпомагане на най- нуждаещите се лица по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020г.  в резултат от инициативата на Европейската комисия за  преодоляване на последствията от кризата чрез механизма REACT-EU, като стойността oт 01.03.2022 г. за един храноден на потребител от 2,70 лв. се променя на 2,90 лв.

            Стойността на проекта е в размер на 190 384.70 лева.

            Срокът за изпълнение на проекта е от  04.01.2021 г. до 30.06.2022 г., вкл.

            Топлият обяд включва – супа, основно ястие, хляб и поне веднъж седмично десерт.

            Топъл обяд се предоставя на 170 лица от следните целеви групи:

  • Лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност – хора в затруднение, поради влошената икономическа обстановка в страната, хора, които поради възрастта си или налични увреждания са в по-висок ръст от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията.
  • Лица, поставени под карантина – без доходи или с ниски доходи под линията на бедност и нямат близки, които да им окажат подкрепа.
  • Лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка, са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности.

Приемът на заявления-декларации остава отворен и ще се реализира през целия период на изпълнение на проекта.

Заявления от кандидат-потребители се приемат всеки работен ден от 08.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 17.00 часа в:

  • Община Етрополе;
  • Домашен социален патронаж–Етрополе, гр.Етрополе, ул.„Девети септември“№14;
  • и в Кметствата по населените места.

Принадлежността на кандидат-потребителите към допустимите  целеви групи се потвърждава от Дирекция „Социално подпомагане“-Етрополе. Капацитета на услугата към момента е запълнен, лицата подали заявление-декларация за включване, и с потвърдена принадлежност към целевата група се дописват в списъка на потребителите-резерви по проекта.                                                                                    

Проекта се финансира от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020, в резултат от инициативата на Европейската комисия за  преодоляване на последствията от кризата чрез механизма REACT-EU.

 

Актуално

Харесва ли ви новата визия на сайта?