Категории

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ТОДОР ПЕЕВ-1871“ ПРОВЕДЕ СВОЕТО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ

21 Април 2022 | 18:56 Прочетена: 90

На 14-ти април в малкия салон се проведе отчетно-изборно събрание на  НЧ „Тодор Пеев-1871“ при следния дневен ред:

1.      Отчет на Настоятелството за дейността на читалището и финансов отчет за периода 2020-2021 г.

2.      Отчет на проверителната комисия за периода 2020 г. – 2021 г.

3.      Приемане бюджет на читалището за 2022 г.

4.      Избор на председател, настоятелство и проверителна комисия.

По първа точка от дневния ред докладва председателя на НЧ „Тодор Пеев-1871“  г-н Христо Андреев.

Докладът на НЧ „Тодор Пеев-1871 гр. Етрополе отчита изпълнението на дейността по Годишната програма за развитие на читалищната дейност, разработена в изпълнение на чл.26 а, ал.2 от Закона за народните читалища, културния календар и реализираните проекти през 2020 и 2021 година.

Дейността на читалището беше изпълнена с постоянна, активна и отговорна работа на Настоятелството, читалищния колектив, на художествените ръководители, на участниците в школи и състави, на родителите на малките самодейци. Работата през тези  години беше така да се каже – на приливи и отливи, в зависимост от ограничителните мерки за превенция на COVID-19.

 

ПРИОРИТЕТНИ ЗАДАЧИ:

·         Уреждане и поддържане на общодостъпни библиотеки;

·         Работа в школи, концерти, фестивали;

·         Предоставяне на компютри и интернет услуги по Програма „Глобални библиотеки”;

·          Кандидатстване, разработване и реализиране на проекти;

 

За реализиране на своите цели, читалището извършва различни дейности – урежда и поддържа библиотека; предоставя компютърни и интернет услуги; развива и подпомага любителското творчество; организира школи, клубове, празненства, концерти, чествания.

Наши партньори са:

·         Училищата в Община Етрополе;

·         Община Етрополе;

·         Читалищата в Община Етрополе;

·         Съюза на народните читалища;

·         Фондация ЦИОФФ за България;

·         Фондация на българските фолклорни групи;

·         Централна кооперативна банка - Етрополе

 

ДЕЙНОСТИ:

I.  Библиотечна и информационна дейност:

         Библиотечна дейност:

       През 2020 г. в библиотеката са регистрирани 1078 читатели – 313 (до 14 г.) и 765 възрастни. Най-голям е броят на учащите се – ученици (начална, средна и горна степен)  и студенти. Следват учителите, работниците, медицинските специалисти, пенсионерите.

       През 2020 г. в библиотеката са направени 12 329 посещения. Читалищната библиотека притежава фонд от 59 159 тома литература,        постъпили  717 тома – закупени,  дарени и спечелен проект.              

През 2021 г. в библиотеката са регистрирани 928 читатели – 311 (до 14 г.) и 617 възрастни. Най-голям е броят на учащите се – ученици  (начална, средна и горна степен)  и студенти. Следват работници, инженери, учители, филолози, икономисти, медицински специалисти,  пенсионери.

       През 2021 г. в библиотеката са направени 11 517  посещения, като от тях 1 411 са в читалните. Раздадени са 19 722 тома литература. Библиотечният фонд е 58 974 тома.

       През 2021 г. са постъпили  533 тома литература – закупени,  дарени и проект. В библиотеката се получават 14 периодични издания, внимателно подбрани,  полезни на повече читатели.

  2021 година нашето читалище чества юбилей - 150 години от основаването си. По този повод в Заемната за възрастни беше подредена изложба-кът „150 години читалище – 150 години библиотека“. В библиотечната седмица на четенето ученици от трети клас на СУ “Христо Ясенов“ посетиха библиотеката, запознахме ги с нея, разгледаха художествени и научно-популярни книжки, проведохме маратон на четенето като всяко дете прочете по едно стихотворение от книгата „Знам ги наизуст“ – любими български стихове за деца.

       За  Европейските дни на наследството през месец септември  беше направен кът-изложба  „Наследство за всички” в отдел Изкуство на библиотеката. 

II.  Художествено – творческа дейност:

       В НЧ „Тодор Пеев¬-1871” се развива активна културна дейност.

През 2021 г. читалището продължи работата си в посока привличане на деца и развиване на техните умения и таланти в различни школи и състави:

ü  Школа по пиано, тамбура, гъдулка и акордеон

Преподаватели:

Цветанка Николова – 21 ученика, Даниел Борисов – 6 ученика,

Павлин Христов – 26 ученика.

Школата посещават  67 /без малките танцьори/ на брой малки и големи ученици, които прохождат в приказния свят на музиката. 

Преподавателят по тамбура Павлин Христов води и Тамбурашкия група „Игриви струни“ – 14 участника. Участие във Великденски концерт

„ Личен ден Великден, най-личен Гергьовден“, участие в Коледен концерт, участие в концерт по случай празника на града Петровден.

 

За разлика от други години, когато малките музиканти представяха по две продукции, на които показват на родители и обществеността резултатите от своя труд, тази година поради ограниченията заради COVID-19  беше проведена само една. По същата причина и проведените мероприятия бяха ограничен брой.

 

Школа по народни танци с ръководител Калинка Пушкарова.

Обучават се деца от I до IХ клас в шест възрастови  групи – I клас; II  клас; III клас; IV клас; V – VI клас; VII  – IХ клас. Общо над 180 деца. Децата от школата са участници във Фолклорна творческа среща към ИДЖЕФ, гр. Китен. Участие в 3-ти Национален фолклорен фестивал „Златни нишки“ с. Трудовец, където получи Гранд при на фестивала – плакет, грамота и 300 лв. и два приза за „Най-ансамблово изпълнение“ и „Най масова група“. Участие на празника посветен на 24-ти май. За празника на детето 1-ви юни бяха подготвени забавни игри под надслов „От децата за децата“.

 

Литературен кръжок „Хр. Ясенов“.  Последните години са много успешни за литературния кръжок. Творбите на децата се публикуват и във вестник ”Етрополски преглед”. Децата от кръжока ежегодно се представят отлично в традиционната „Етрополска литературно-музикална зима”. Те печелят голяма част от призовите места за поезия, проза и хумор. Със своите творби децата участваха в различни мероприятия, организирани от Община Етрополе, НЧ ”Тодор Пеев-1871”, Исторически музей и училищата, където също се представиха достойно. Младите творци участваха в различни конкурси и получиха много награди и отличия  в национални  Национален литературен конкурс „Стамен Панчев“ – Ботевград 2020 г.. Регионален ученически конкурс  на „Геотехмин“ е „Елаците Мед“ - 2020 г. и 2021 година, категория „Писмена творба“. Национален литературен конкурс „Живеем в земята на Ботев“ – Враца, 2021 г. и много други.

Всяка година се издава книжка „Омайничета”, за 2021 г. 16-та подред с най-добрите произведения на децата.

 

Самодейни състави:

Танцов ансамбъл „Балканска младост” с ръководител Калинка Пушкарова. В танцовия състав участват  младежи до 29 годишна възраст. 2020 г. - Многобройни са участията на танцовия състав в града и страната. Участие в концерт на 22 септември – Ден на независимостта, участие в  голям благотворителен концерт, под надслов „Да подадем ръце“.

       По време на престоите /когато в читалището не се провеждаха така наречените занимания по интереси/, щатните служители изработиха красиви фолклорни носии за малките танцьори.

Участия и фестивали 2021 г.:  Фестивал на фолклорната носия , гр. Жеравна; участие в Първи национален преглед за звание „Представителен ансамбъл на България“ към ЦИОФФ, гр. Китен; концерт-спектакъл за 3-ти март, националния празник на Р България;  Нощта на музеите; по повод Великден на площада се състоя празник под надслов „Личен ден Великден, най-личен Гергьовден“ с участието малки и големи танцьори; на концерт на 22 септември – Ден на независимостта; Коледен концерт и др. По повод празника на града Петровден, се проведе фолклорен празник „Традициите са живи“, в две части. В първата част участва ТА „Балканска младост“, а във втората – танцови състави и клубове в България, ръководителите на които са били възпитаници на нашето читалище.

      

Народен оркестър:    Ръководител на оркестъра е Христо Даков. Оркестърът се състои от петима музиканти, които свирят на инструментите: гъдулка, тамбура, тъпан, акордеон и кавал. Оркестърът има съвместни участия с ТА „Балканска младост“, Женска група за народно пеене „Димана“, Детска вокална група „Звездица“  на всички читалищни и общински концерти.

Женска вокална група „Димана“

Ръководител на групата е Николета Николаева.  ЖВГ „Димана“ е с 14 участника, които се включват във всички читалищни и общински мероприятия. Участие в концерт на 22 септември – Ден на независимостта, участие в  голям благотворителен концерт, под надслов „Да подадем ръце“.

 

2021 г. Традиционно участие в празника „Пеене на пръстените; участие в концерт на 22 септември – Ден на независимостта, Коледен концерт; участие в ХIII Национален фолклорен фестивал „Да запеем заедно песните на Средногорието“, Община Чавдар; участие във Великденски концерт  „Личен ден Великден, най-личен Гергьовден“; „Нощ на музеите“ и др.

 

Детска вокална група „Звездица”. Състои се от 10 деца на възраст от 7 до 15 години. Ръководител на групата е Николета Николаева. Участие във Великденски концерт „Личен ден Великден, най-личен Гергьовден“; участие в концерт – продукция; 1-ви юни – празника на детето; концерт по случай празника на града „Петровден“; Коледен концерт.

 

Вокална група „Ретротон“

Ръководител на групата е Виолета Портлок. Групата се състои от 10 участника. Ръководител на групата е Виолета Цолова.

2020- групата участва в Международен фестивал на музикалното и танцово изкуство  Р. Турция.

2021 - Участие в IV-тото Национално издание на фестивала „Разпилени бисери“ в Слънчев бряг – диплом за представяне, приз за участиеучастие в Международен музикален и танцов фестивал „Егейско слънце“ в Мармарис  Р. Турция. Фестивалът няма конкурсен характер.

Вокално трио „Романтика“ – ръководител е Боян Шаранов, с трима участика. Триото участва във всички читалищни и общински мероприятия.

 Участие в концерт на 22 септември – Ден на независимостта, участие в  голям благотворителен концерт, под надслов „Да подадем ръце“.

2021 г.

 

Вокална група „Оренда“ – ръководител Петя Цекова. Групата се състои от  9 участника.

През 2020г. гостува в гр. Букурещ  по покана на Български демократичен съюз за представяне на спектакъла „Сезоните на спомена“ пред български и румънски дейци на културата. Участие в концерт на 22 септември – Ден на независимостта, участие в  голям благотворителен концерт, под надслов „Да подадем ръце“.

 

2021 г. - Участие в Първи фестивал на изкуствата „С ритъма на морето“ – Албена 2021, от където се завърна със специалната награда на фестивала;

участие в Първи Двудневен международен фестивал на изкуствата „Сърцето на Балкана“ – Троян 2021, фестивалът няма конкурсен характер;

участие в 12-ти Национален фестивал „Спомени в песни-2021“, гр. Попово – 1-во място и специалната награда на НЧ „Съзнание-1907“, гр. Попово;

Празничен концерт-спектакъл по повод 3-ти март – Национален празник на Р. България „Тук, в България“.

 

Театрална  трупа „Михаил Пенчев“ с ръководител Николай Пенчев. Трупата се включва със скечове и интермедии в различни концерти.

Премиерата  на  пиесата „Дребна работа за стар клоун“ от Матей Вишниек, която  представи 2021 година пред етрополската публика. Пандемията от КОВИД 19 попречи на участието във театрални фестивали, които не се проведоха и на които трупата се е представяла успешно.

 

Музикално – сатиричен състав „Николай Коев“ с ръководител Иванка Георгиева. Активно се включва във читалищни и общински мероприятия с интермедии и скечове.

Мъжка вокална група „Ветерани“ с ръководител Илия Радев с  8 участника. Вокалната група участва във всички читалищни и общински мероприятия.

2021 г. участие в ХIII Национален фолклорен фестивал за певческо и танцово изкуство „Да запеем песните на Средногорието“, Община Чавдар; участие във Великденски концерт; участие в Коледен концерт.

Вокалната група участва във всички читалищни и общински мероприятия.

 

През 2021 г. са проведени 39 мероприятия – отчетни събрания и представяне на различни фирми.

      

През 2021 г. във връзка със 150 години от основаване на читалище в

Етрополе излезе от печат сборникът „Вековна светлина“  - съставител и редактор Евгения Христова. Сборникът е много повече от история на читалищното дело в Етрополе. Присъстват хората, свързани с неговото развитие. Представени са самодейните художествени колективи с техните успехи у нас и в чужбина в миналото и сега. Заслужено място е отделено и на читалищната библиотека. Включени са неизвестни и малко известни факти и документи, както и спомени. Проследен е пътят на творци със световна слава, чиито корени са от етрополски родове.

      

 

Материално техническа база. Със съдействието на Община Етрополе и спонсор /ЦКБ – АД/ през 2020 година бяха ремонтирани през 10 бр. ръчни подемници за декори /чиги/ в големия салон на читалището на стойност 17 910,00 лв., част, от които /в размер на 5000 лв./ са дарение от ЦКБ АД.

През 2021 г. година Община Етрополе реализира значителни ремонтни дейности по сградата, които се очаква да продължат и през 2022 г.. Предстои ремонт на голямата сцена.

<

Актуално

Харесва ли ви новата визия на сайта?