Категории

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕТРОПОЛЕ Двадесет и осмо заседание на 27.01.2022 г.

21 Януари 2022 | 13:51 Прочетена: 109

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕТРОПОЛЕ

 

 Двадесет и осмо заседание

 на  27.01.2022 г. /четвъртък/ от 17.30 часа

 в Малкия салон на Народно читалище „Т. Пеев - 1871”втори етаж,

 при следния

 

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

 

              1. Предложение относно:  Приемане на Общински план за младежта за 2022 година ВхОБС-10/20.01.2022г.

 Вносител: Росица Христова – За Кмет на Община Етрополе /Съгласно Заповед №РД-15-034/11.01.2022г./

 

            2. Предложение относноОтчет за дейността на Общински съвет-Етрополе и на неговите комисии за периода 01.07.2021 г.- 31.12.2021 г., ВхОБС-9/19.01.2022г.

 Вносител: Марин Маринов – Председател на Общинския съвет

 

3. Предложение относно: Актуализация на Програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост през 2022 година, ВхОБС-7/18.01.2022г.

 Вносител: Росица Христова – За Кмет на Община Етрополе /Съгласно Заповед №РД-15-034/11.01.2022г./

 4. Предложение относно: Отдаване под наем на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд за индивидуално ползване,  ВхОБС-8/18.01.2022г.

 Вносител: Росица Христова – За Кмет на Община Етрополе /Съгласно Заповед №РД-15-034/11.01.2022г./

 

Марин Маринов:  /п/      

 Председател на Общинския съвет

 

 

Актуално

Харесва ли ви новата визия на сайта?