Категории

ПРОГРАМА ОИЦ

04 Октомври 2021 | 14:27 Прочетена: 51

 

ПРОГРАМА

 

ТЕМА: „Отворени и предстоящи процедури и мерки по програмите съфинасирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ)“

 

ДАТА: 07 ОКТОМВРИ 2021 г.

 

МЯСТО: гр. Етрополе, в многофункционална зала в сградата на Народно читалище „Тодор Пеев – 1871“, пл. „Девети Септември“ № 2

 

 

 

11:0011:10

Регистрация и кафе за „Добре дошли“

 

11:10 – 11:25

Отворени процедури за кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ (БФП) по програмите в обхвата на ЕСИФ.

Горан Беремлийски, експерт „Логистика и информация“, ОИЦ-София

11:25 – 11:35

Въпроси и отговори

11:35 – 12:00

Предстоящи процедури за кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ (БФП) по програмите в обхвата на ЕСИФ през 2021 година,

Блага Янкова, експерт „Комуникация и информация“, ОИЦ-София

     12:00 – 12:10

    Въпроси и отговори

12:10 – 12:20

Интегриран подход за териториално развитие ВОМР и новия интегриран териториален подход - Интегрирани териториални инвестиции (ИТИ), предвиден в Интегрирана стратегия за развитие на Югозападния район (на ниво NUTS II).

Горан Беремлийски, експерт „Логистика и информация“, ОИЦ-София

12:20 – 12:30

Въпроси и отговори.

 

 

 

Проект №BG05SFOP001-4.004-0027-C01 „Осигуряване ефективното функциониране на Областен информационен център  София-град и София-област за популяризиране на ЕСИФ в България през периода 2019-2021”, финансиран от  Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

 

 

Актуално

Харесва ли ви новата визия на сайта?