Категории

ПОКАНА ОИЦ

04 Октомври 2021 | 14:24 Прочетена: 39

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

 

 СОФИЯ

гр. София 1408, бул. „Витоша“ 99, тел. 02/44 00 788, e-mail:

 

 

 

Уважаеми госпожи и господа,

 

Екипът на Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ-София) има удоволствието да Ви покани на 07 октомври 2021 г. (четвъртък) от 11:00 часа на информационна среща  на тема: „Отворени и предстоящи процедури и мерки по програмите съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ)“. В рамките на информационната среща експертите ще представят инвестиционните мерки по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 и Индикативните годишни работни програми по програмите съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ). Ще бъде представени и новите моменти в интегрирания подход за териториално развитие (инструмента ВОМР) и новия интегриран териториален подход (инструмента ИТИ). Поканени са всички заинтересовани страни, потенциални бенефициенти по програмите.

 

Срещата ще се проведе в гр. Етрополе, в многофункционална зала в сградата на Народно читалище „Тодор Пеев – 1871“, пл. „Девети Септември“ №2).

 

Участието в събитието е напълно безплатно. По време на събитието ще бъдат спазени необходимите изисквания за безопасност, съгласно препоръките на Министерство на здравеопазването.

 

Приложено можете да откриете програма на събитието.

 

 

 

С уважение,

 

       

 

                ЕКИП НА ОИЦ-СОФИЯ

 

 

Проект №BG05SFOP001-4.004-0027-C01 „Осигуряване ефективното функциониране на Областен информационен център София-град и София-област за популяризиране на ЕСИФ в България през периода 2019-2021”, финансиран от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

 

 

 

 

 

 

 

 

Актуално

Харесва ли ви новата визия на сайта?