Категории

Конкурс за заемане на длъжност – Началник отдел "Социална политика, спорт и туризъм"

11 Май 2017 | 13:27 Прочетена: 715

Във връзка с провеждане на конкурс за заемане на длъжност – Началник отдел „Социална политика, спорт и туризъм“, обявен за 11.05.2017г. от 10.00ч. със заповед РД-137/04.04.2017г.. на Кмета на Община Етрополе, съобщавам за настъпили промени в обстоятелствата, както следва:                       

Отлагам конкурса , поради отсъствието на член от конкурсната комисия , който е в отпуск за временна неработоспособност. Конкурсът ще се проведе на нова дата, която ще бъде обявена на сайта на Община Етрополе