Категории

Публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 1 /една/ стопанска година на земеделски земи – пасища, мери и ливади

10 Юли 2020 | 10:31 Прочетена: 410

   На основание чл. 37и, ал. 13 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, във връзка с  чл. 14, ал. 2 от Закона за общинска собственост и чл.116 от Наредба № 5 за общинската собственост, Община Етрополе обявява публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 1 /една/ стопанска година на земеделски земи – пасища, мери и ливади от Общински поземлен фонд за стопанската 2020-2021г. по землища, както следва: