Категории

Община Етрополе обявява публични търгове с тайно наддаване

19 Юли 2019 | 08:50 Прочетена: 1106

На основание чл. 14, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 116 от Наредба № 5 за общинската собственост, във връзка с чл. 37и, ал. 13 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Община Етрополе обявява  публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 1 /една/ стопанска година на  земеделски земи – пасища, мери и ливади от Общинския поземлен фонд за стопанската 2019-2020 г. по землища, както следва