Категории

Търгове

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

                                                     ОБЩИНА  ЕТРОПОЛЕ                   На основание чл. 116, ал. 1 от Наредба № 5 за общинската со...

31 Октомври 2019 | 08:15   Прочети ...

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

  ОБЩИНА  ЕТРОПОЛЕ       На  основание  чл. 116, ал. 1 от  Наредба  №  5 за общинската  собственост,   във  връзка с чл. 35, ал.1 от Закона за общи...

31 Октомври 2019 | 08:09   Прочети ...

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

  ОБЩИНА  ЕТРОПОЛЕ   На  основание  чл. 116, ал. 1 от  Наредба  №  5 за общинската  собственост,                                                  ...

31 Октомври 2019 | 08:05   Прочети ...

Г Р А Ф И К за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен

Г Р А Ф И К за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен

08 Октомври 2019 | 16:26   Прочети ...

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

                                                  ОБЩИНА  ЕТРОПОЛЕ  На основание чл. 116 от Наредба 5 за общинската собственост, във връзка с чл.14...

11 Септември 2019 | 17:02   Прочети ...

Община Етрополе обявява публични търгове с тайно наддаване

На основание чл. 14, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 116 от Наредба № 5 за общинската собственост, във връзка с чл. 37и, ал. 13 от ...

19 Юли 2019 | 08:50   Прочети ...

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

                                                             ОБЩИНА  ЕТРОПОЛЕНа  основание  чл. 116, ал. 1 от  Наредба  №  5 за общинската  собстве...

19 Юли 2019 | 08:47   Прочети ...

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

                                                          ОБЩИНА  ЕТРОПОЛЕ                                На основание чл. 116, ал. 1 от Наредба № ...

21 Юни 2019 | 16:49   Прочети ...

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

                                                             ОБЩИНА  ЕТРОПОЛЕ                                     На основание чл. 116 от Наредба №...

21 Май 2019 | 15:02   Прочети ...

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

                                                           ОБЩИНА  ЕТРОПОЛЕ  На основание чл. 116 от Наредба 5 за общинската собственост,  във връз...

23 Април 2019 | 15:42   Прочети ...