Категории

Търгове

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

                                                               ОБЩИНА  ЕТРОПОЛЕ                                            На основание чл. 116 от ...

02 Август 2018 | 16:33   Прочети ...

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

                                                          ОБЩИНА  ЕТРОПОЛЕНа основание чл. 116, ал. 1 от Наредба № 5 за общинската собственост,във ...

21 Юни 2018 | 18:03   Прочети ...

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

                                                             ОБЩИНА  ЕТРОПОЛЕ                                  На основание чл. 116, ал. 1 от Наред...

23 Май 2018 | 19:11   Прочети ...

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

                                                                       ОБЩИНА  ЕТРОПОЛЕ                                        На основание чл. 116...

19 Април 2018 | 16:32   Прочети ...

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

                                                                              ОБЩИНА  ЕТРОПОЛЕ                                           На основан...

19 Април 2018 | 14:50   Прочети ...

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

                                                                    ОБЩИНА  ЕТРОПОЛЕ                                            На основание чл. 11...

04 Април 2018 | 14:38   Прочети ...

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

                                                          ОБЩИНА  ЕТРОПОЛЕ                                    На основание чл. 116, ал. 1 от Наредб...

21 Март 2018 | 16:04   Прочети ...

З А П О В Е Д № РД-15-090/21.02.2018 г.

                                                                             З А П О В Е Д                                                         ...

22 Февруари 2018 | 16:03   Прочети ...

Резултати от проведен търг м. февруари 2018 г.

Резултати от проведен търг м. февруари 2018 г

22 Февруари 2018 | 15:59   Прочети ...

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕза отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ

21 Февруари 2018 | 15:13   Прочети ...