Категории

Търгове

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

  ОБЩИНА  ЕТРОПОЛЕ       На основание чл. 116, ал. 1 от Наредба № 5 за общинската собственост,   във връзка с чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската...

21 Септември 2020 | 10:08   Прочети ...

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

  ОБЩИНА  ЕТРОПОЛЕ       На основание чл. 116, ал. 1 от Наредба № 5 за общинската собственост,   във връзка с чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската...

21 Септември 2020 | 10:07   Прочети ...

Г Р А Ф И К за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен

Г Р А Ф И К за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен

31 Август 2020 | 13:17   Прочети ...

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

  На основание чл. 116 от Наредба № 5 за общинската собственост, във връзка с чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост и в изпълнение на Р...

24 Август 2020 | 14:10   Прочети ...

Публичен търг

На основание чл. 116 от Наредба № 5 за общинската собственост, във връзка с чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост и в изпълнение на Реш...

29 Юли 2020 | 18:31   Прочети ...

Публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 1 /една/ стопанска година на земеделски земи – пасища, мери и ливади

   На основание чл. 37и, ал. 13 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, във връзка с  чл. 14, ал. 2 от Закона за общинска собс...

10 Юли 2020 | 10:31   Прочети ...

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

                                                           ОБЩИНА  ЕТРОПОЛЕ  На основание чл. 116 от Наредба 5 за общинската собственост, във връзк...

07 Юли 2020 | 15:24   Прочети ...

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

                                                              ОБЩИНА  ЕТРОПОЛЕ  На основание чл. 116 от Наредба 5 за общинската собственост, във вр...

19 Юни 2020 | 11:55   Прочети ...

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

  ОБЩИНА  ЕТРОПОЛЕ    На основание чл. 116, ал. 1 от Наредба № 5 за общинската собственост,  във връзка с чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската соб...

19 Юни 2020 | 08:45   Прочети ...

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

ОБЩИНА  ЕТРОПОЛЕ   На основание чл. 116, ал. 1 от Наредба № 5 за общинската собственост, във връзка с чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собств...

29 Април 2020 | 15:55   Прочети ...