Категории

Търгове

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

                                                                              ОБЩИНА  ЕТРОПОЛЕ                                           На основан...

19 Април 2018 | 14:50   Прочети ...

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

                                                                    ОБЩИНА  ЕТРОПОЛЕ                                            На основание чл. 11...

04 Април 2018 | 14:38   Прочети ...

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

                                                          ОБЩИНА  ЕТРОПОЛЕ                                    На основание чл. 116, ал. 1 от Наредб...

21 Март 2018 | 16:04   Прочети ...

З А П О В Е Д № РД-15-090/21.02.2018 г.

                                                                             З А П О В Е Д                                                         ...

22 Февруари 2018 | 16:03   Прочети ...

Резултати от проведен търг м. февруари 2018 г.

Резултати от проведен търг м. февруари 2018 г

22 Февруари 2018 | 15:59   Прочети ...

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕза отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ

21 Февруари 2018 | 15:13   Прочети ...

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

                                                           ОБЩИНА  ЕТРОПОЛЕ                    На основание чл. 116, ал. 1 от Наредба № 5 за общинс...

16 Февруари 2018 | 16:35   Прочети ...

З А П О В Е Д №РД-15-064/05.02.2018 год.

                                                                     З А П О В Е Д                                                            №РД-1...

05 Февруари 2018 | 14:40   Прочети ...

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

                                                                        ОБЩИНА  ЕТРОПОЛЕ  На основание чл. 116 от Наредба 5 за общинската собствено...

15 Януари 2018 | 15:33   Прочети ...

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

на основание чл. 116, ал. 1 от Наредба № 5 за общинската собственост, във връзка с чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственостОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕ...

14 Декември 2017 | 10:49   Прочети ...