Категории

Търгове

Публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 1 /една/ стопанска година на земеделски земи – пасища, мери и ливади

   На основание чл. 37и, ал. 13 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, във връзка с  чл. 14, ал. 2 от Закона за общинска собс...

10 Юли 2020 | 10:31   Прочети ...

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

                                                           ОБЩИНА  ЕТРОПОЛЕ  На основание чл. 116 от Наредба 5 за общинската собственост, във връзк...

07 Юли 2020 | 15:24   Прочети ...

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

                                                              ОБЩИНА  ЕТРОПОЛЕ  На основание чл. 116 от Наредба 5 за общинската собственост, във вр...

19 Юни 2020 | 11:55   Прочети ...

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

  ОБЩИНА  ЕТРОПОЛЕ    На основание чл. 116, ал. 1 от Наредба № 5 за общинската собственост,  във връзка с чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската соб...

19 Юни 2020 | 08:45   Прочети ...

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

ОБЩИНА  ЕТРОПОЛЕ   На основание чл. 116, ал. 1 от Наредба № 5 за общинската собственост, във връзка с чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собств...

29 Април 2020 | 15:55   Прочети ...

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

 ОБЩИНА  ЕТРОПОЛЕ    На основание чл. 116 от Наредба 5 за общинската собственост, във връзка с чл.14, ал. 1 и ал. 2 от Закона за общинската собст...

27 Април 2020 | 16:27   Прочети ...

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

                                                    ОБЩИНА  ЕТРОПОЛЕ                                На основание чл. 116 от Наредба 5 за общинската...

18 Ноември 2019 | 14:11   Прочети ...

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

                                                     ОБЩИНА  ЕТРОПОЛЕ                   На основание чл. 116, ал. 1 от Наредба № 5 за общинската со...

31 Октомври 2019 | 08:15   Прочети ...

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

  ОБЩИНА  ЕТРОПОЛЕ       На  основание  чл. 116, ал. 1 от  Наредба  №  5 за общинската  собственост,   във  връзка с чл. 35, ал.1 от Закона за общи...

31 Октомври 2019 | 08:09   Прочети ...

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

  ОБЩИНА  ЕТРОПОЛЕ   На  основание  чл. 116, ал. 1 от  Наредба  №  5 за общинската  собственост,                                                  ...

31 Октомври 2019 | 08:05   Прочети ...