Категории

ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВХ. № EO-E-609/27.09.2022 г.

27 Септември 2022 | 15:42 Прочетена: 118

 

От: фирма „МАРИДЕЛ  2012“  ЕООД

Относно: „Изграждане на площадка за временно съхраняване на строителни отпадъци, стъкло и земни маси, находяща се в УПИ IV, отреден за производствени и складови дейности, с площ от 4976 кв. м., заедно с построените в имота производствени и складови сгради в кв. 137 по плана на гр. Етрополе, област София, община Етрополе“.