Категории

Съобщение за набиране на доброволци за преброяване на безстопанствени кучета на територията на Община Етрополе

01 Септември 2022 | 19:54 Прочетена: 261

Общинска администрация набира доброволци, които да се включат в кампанията за преброяване на безстопанствени кучета на територията на Община Етрополе.
Кампанията е във връзка с Наредба № 4 от 01.02.2021 г. за прилагане на Националната програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на страната и за процедурите по нейното изпълнение, механизма на финансиране и отчетност.
Съгласно чл. 4, ал. 2 от горецитираната Наредба преброяването се извършва от представители на общината и организации за защита на животните или други юридически или физически лица с опит в областта на статистиката или ветеринарната медицина при спазване на принципа за липса на конфликт на интереси по смисъла на чл. 52 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
Целта на преброяването е да се отчете всяко куче, намиращо се на обществено място без видимо присъствие на собственик. Отчита се приблизителна възраст, пол, видимо здравословно състояние и наличие или липса на маркировка за извършена кастрация.
Тези мероприятия се правят с цел да се определи динамиката на развитие на популацията на безстопанствените кучета на територията на общината.
Преброяването ще се извърши през месец октомври 2022 г.,  като за целта желаещите да участват в преброяването е необходимо да подадат заявление за участие в свободен текст в деловодството на Община Етрополе.
Срокът за подаване на документи от кандидатите е до 17:00 часа на 16.09.2022 г.