Категории

Покана публично обсъждане отчет 2021

19 Юли 2022 | 18:40 Прочетена: 39

ПОКАНА

 

        На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси и чл.60, ал.4 от Наредба №12 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Етрополе,

 

Председателят на Общински съвет Етрополе кани жителите на общината, представители на бизнеса, НПО и цялата общественост на 26.07.2022г. от 17,00ч. в многофункционалната зала на НЧ „Тодор Пеев – 1871” гр. Етрополе

 

НА

 

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

 

на отчета на общинския  бюджет към 31.12.2021 година

на Община Етрополе

           

       

  

            С уважение,

 

            Марин Маринов

            Председател на Общински съвет, гр.Етрополе