Категории

ПРОЕКТ НА ПРОГРАМА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА НИВАТА НА ФИНИ ПРАХОВИ ЧАСТИЦИ (ФПЧ10) И ДОСТИГАНЕ НА УСТАНОВЕНИТЕ НОРМИ ЗА КАЧЕСТВО НА АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ НА ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ ЗА ПЕРИОДА 2022-2027 Г.

12 Юли 2022 | 10:51 Прочетена: 43

ПРОЕКТ НА ПРОГРАМА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА НИВАТА НА ФИНИ ПРАХОВИ ЧАСТИЦИ (ФПЧ10) И ДОСТИГАНЕ НА УСТАНОВЕНИТЕ НОРМИ ЗА КАЧЕСТВО НА АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ НА ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ ЗА ПЕРИОДА 2022-2027 Г.

 

Съгласно чл. 66, ал. 1 и ал. 2 и чл. 69, ал. 1 от АПК, чрез настоящото публикуване Община Етрополе уведомява и предоставя възможност на заинтересованите лица и организации в законоустановения срок от 30 дни, да направят своите писмени предложения и възражения по Проекта на ПРОГРАМА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА НИВАТА НА ФИНИ ПРАХОВИ ЧАСТИЦИ (ФПЧ10) И ДОСТИГАНЕ НА УСТАНОВЕНИТЕ НОРМИ ЗА КАЧЕСТВО НА АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ НА ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ ЗА ПЕРИОДА 2022-2027 Г. на е-mаil адрес: obstina@etropolebg.com или в Центъра за обслужване на граждани в Общинска администрация - Етрополе, на първия етаж в сградата на общината.