Категории

ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА СПИСВАНЕТО, ОТПЕЧАТВАНЕТО И РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИ ВЕСТНИК "ЕТРОПОЛСКИ ПРЕГЛЕД"

16 Май 2022 | 16:14 Прочетена: 119

 

Съгласно чл. 26, ал. 3 и ал.4 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл. 77 от АПК, в законоустановения 30-дневен срок -  от  17.05.2022 г. до 16.06.2022 г. , чрез настоящото публикуване за обществена консултация, се предоставя възможност на  заинтересованите лица да направят своите писмени предложения, мнения  и/или становища по проекта на Правилник за списването, отпечатването и разпространението на общински вестник „ЕТРОПОЛСКИ ПРЕГЛЕД“, на следния електронен адрес:  obstina@etropolebg.com или в Центъра за обслужване на граждани, на първия етаж в Общинска администрация, гр. Етрополе, пл. „Девети септември“ №1.