Категории

Уведомяваме Ви, че стартира процедура за избор на членове на Съвета на децата

18 Март 2022 | 09:54 Прочетена: 624

 Съветът на децата е консултативен орган към председателя на Държавна агенция за закрила на детето, като целта му е да насърчава детското участие в процесите на изработване на политики за децата и взимане на решения.
Община Етрополе набира кандидати за членове на Съвета на децата до 24.05.2022 г. в Общинска администрация Етрополе, стая № 206 и на email: vnaidenova15@abv.bg. Документите съдържат формуляр за кандидатстване и мотивационно писмо по образец.
Комисия ще разгледа постъпилите кандидатури и ще извърши подбор за членове на Съвета на децата в срок до 30.05.2022 г.
 За членове на Съвета на децата могат да бъдат предлагани кандидатури на деца на възраст до 16 г. и следва да отговарят на следните критерии:
o    Активност
o    Креативност
o    Толерантност
o    Ангажираност към обща кауза
o    Умение за водене на преговори и участие в групови дискусии
o    Ориентираност към резултати
o    Организаторски умения
o    Доказани умения да работи, мотивира и обединява децата от областта
o    Умение за изказване на позиция от името на другите деца от областта
o    Възможност за пътуване без придружител (не се отнася за деца от уязвими групи, които имат нужда от подкрепа).
o    Относно избора на деца бежанци да бъдат взети под внимание следните изисквания:
-Детето да е получило международна закрила;
-Детето трябва да владее достатъчно добре български език, за да може да общува с всички членове на Съвета.

 

Приложение:

 1. Формуляр за кандидатстване.

 2. Мотивационно писмо.