Категории

О Б Я В А за провеждане на конкурс за войници във военни формирования от ВВС за приемане на военна служба.

07 Март 2022 | 16:17 Прочетена: 113

О Б Я В А
за провеждане на конкурс за войници във военни формирования от ВВС за приемане на военна служба.