Категории

С Ъ О Б Щ Е Н И Е №2-2 от 13.01.2022 г.

13 Януари 2022 | 16:26 Прочетена: 145

Общинска администрация гр. Етрополе, на основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията уведомява жителите на Общината, че е издадено Разрешение за строеж №2/13.01.2022 г. на обект: – „Основен ремонт /реконструкция/ на общински улици в гр.Етрополе. „ул.Софронй“, „ул.Елаците“, „ул.Хаджийца“, „ул.Калина Вескова“, „ул.Сашка“, „ул.Малка баба“, „ул.Христо Ботев“, „ул.Марко Марков“, „ул.Георги Бенковси“, „ул.Христо Смирненски“, „ул.Георги Бакалов“, „ул.Млада Гвардия“.
Разрешението за строеж е в отдел „ТСУ,ИПиЕ”,  стая 102 ( тел. 68250) за обявяване на заинтересованите лица  всеки ден от 8.00ч до 17.00 часа.
На основание чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, разрешението за строеж може да бъде обжалвано от заинтересуваните лица пред Административен съд София област  в 14-дневен срок от съобщението.

                             
                                                                                             Отдел „ТСУ,ИП и Е