Категории

С Ъ О Б Щ Е Н И Е №29-2 от 04.11.2021 г.

17 Ноември 2021 | 15:08 Прочетена: 79

 Общинска администрация гр. Етрополе, на основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията уведомява жителите на Общината, че е издадено Разрешение за строеж №29/04.11.2021 г. – „Ремонт на северно и западно крило на Етрополски манастир „Света Троица“, находящ се в         ПИ № 62582.414.249, м,“Манастир Света Троица“, землище на с.Рибарица, община Етрополе.
Разрешението за строеж е в отдел „ТСУ,ИПиЕ”,  стая 102 ( тел. 68250) за обявяване на заинтересованите лица  всеки ден от 8.00ч до 17.00 часа.
На основание чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, разрешението за строеж може да бъде обжалвано от заинтересуваните лица пред Административен съд София област  в 14-дневен срок от съобщението.

                              
                                                                                             Отдел „ТСУ,ИП и Е