Категории

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 27-1/03.11.2021 г.

03 Ноември 2021 | 18:35 Прочетена: 67

Общинска администрация гр. Етрополе, на основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията уведомява жителите на Общината, че е издадено разрешение за строеж № 27/03.11.2021 г. за строеж на “Еднофамилна жилищна сграда” в УПИ ХV-111, кв. 218 по ПУП на гр. Етрополе.
    Разрешението за строеж и приложението към него са изложени в Общинска администрация гр. Етрополе, стая 102 за обявяване на заинтересуваните всеки ден от 8.00 до 17.00ч.
    На основание чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, разрешението за строеж може да бъде обжалвано от заинтересуваните лица пред Административен съд София област  в 14-дневен срок от съобщението.

          гл. специалист „РПиОД”
                                            /Хр. Дочева/
    
  Публикувано на 03.11.2021 г.