Категории

ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВХ. № 30-00-252/25.10.2021г.

26 Октомври 2021 | 08:27 Прочетена: 75

От: Община Етрополе
Относно: „Основни ремонти /реконструкция/ на общински улици, находящи се в гр.Етрополе: Подобекти: Обект 1: ул.“Софроний“, Обект 2: ул.“Елаците“, Обект 3: ул.“Хаджийца“, Обект 4: ул.“Калина Вескова“, Обект 5: ул.“Сашка“, Обект 6: ул.„Малка баба“, Обект 7: ул.„Христо Ботев“, Обект 8: ул.“Марко Марков“, Обект 9: ул.„Георги Бенковски“, Обект 10: ул.“Христо Смирненски“, Обект 11: ул.“Георги Бакалов“, Обект 12: ул.“Млада Гвардия“