Категории

С Ъ О Б Щ Е Н И Е 21.10.2021 г.

21 Октомври 2021 | 14:27 Прочетена: 82

Общинска администрация гр. Етрополе, на основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията уведомява жителите на Общината, че е издадена Заповед №22-1/21.10.2021г. за допълване на разрешение за строеж №22/11.08.2021 г.
Разрешението за строеж е в отдел „ТСУ,ИПиЕ”,  стая 102 ( тел. 68250) за обявяване на заинтересованите лица  всеки ден от 8.00ч до 17.00 часа.
На основание чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, разрешението за строеж може да бъде обжалвано от заинтересуваните лица пред Административен съд София област  в 14-дневен срок от съобщението.

    (публикувано на 21.10.2021 г.)                         
                                                                                   Отдел „ТСУ,ИП и Е