Категории

Община Етрополе търси доброволци - компостьори

05 Октомври 2021 | 06:54 Прочетена: 72

В рамките на проект: „Преход към кръгова икономика чрез компостиране в домакинствата и в пилотни училища в община Етрополе“, финансиран с АДБФП № BG16M10P002-2.009-0037-С01, чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.", жителите на селата в Община Етрополе получават безплатни компостери, за да оползотворят органичните отпадъци от своето ежедневие като произвеждат обогатена тор за своите насаждения.

За да подпомогне процеса на създаване на компост и своите съграждани в усвояването на това ново умение, Община Етрополе

НАБИРА ДОБРОВОЛЦИ ЗА СПЕЦИАЛИСТИ - КОМПОСТЬОРИ

Може да подадете вашето заявление на адрес: https://forms.gle/4v2SNRmcNWBc2gFU