Категории

О Б Я В А за провеждане на конкурс за войнишки длъжности

08 Април 2021 | 09:17 Прочетена: 21

О Б Я В А
за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна
служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в
страната и в чужбина.