Категории

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 09-1/02.04.2021 г.

02 Април 2021 | 09:11 Прочетена: 45

Общинска администрация гр. Етрополе, на основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията уведомява жителите на Общината, че е издадено разрешение за строеж № 09/01.04.2021 г. за строителство на обект: „ОБЩИНСКИ ПАЗАР”-гр. Етрополе, включващ: ПАЗАРЕН ПЛОЩАД в УПИ V-”За пазарен площад”, ПОКРИТ ПАЗАР в УПИ І.”За обществено обслужващи дейности и общински пазар” и ПАРКИНГ в УПИ ІІІ-„За паркинг” , кв. 201 по плана на ЦГЧ на гр. Етрополе.
Разрешението за строеж е в отдел „ТСУ,ИПиЕ”,  стая 102 ( тел. 68250) за обявяване на заинтересованите лица  всеки ден от 8.00ч до 17.00 часа.
На основание чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, разрешението за строеж може да бъде обжалвано от заинтересуваните лица пред Административен съд София област  в 14-дневен срок от съобщението.

    (публикувано на 02.04.2021 г.)                           Хр. Дочева
                                                                         гл. специалист “РПиОД”