Категории

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 07-1/01.04.2021 г

01 Април 2021 | 16:02 Прочетена: 35

Общинска администрация гр. Етрополе, на основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията уведомява жителите на Общината, че е издадено разрешение за строеж № 07/17.03.2021 г. за строителство на “Преустройство на част от дърводелски цех в цех за пелети”, находящ се в УПИ ІV-„За дърводелски цех”, кв. 10 по плана на с. Лъга.
Разрешението за строеж е в отдел „ТСУ,ИПиЕ”,  стая 102 ( тел. 68250) за обявяване на заинтересованите лица  всеки ден от 8.00ч до 17.00 часа.
На основание чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, разрешението за строеж може да бъде обжалвано от заинтересуваните лица пред Административен съд София област  в 14-дневен срок от съобщението.

    (публикувано на 01.04.2021 г.)                           Хр. Дочева
                                                                         гл. специалист “РПиОД”