Категории

Неделен пазар

19 Февруари 2021 | 17:51 Прочетена: 42

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

 

 

 

Уведомяваме Ви, че във връзка с епидемиологичната обстановка, на неделния пазар в Етрополе на 21.02.2021 г. ще бъдат допуснати само земеделски производители, фермери и търговци на хранителни продукти, притежаващи съответното разрешително.

 

Земеделските производители, търговците и гражданите при посещение на пазара задължително трябва да спазват всички противоепидемични мерки съгласно Заповед РД-01-677/25.11.20 г., на МЗ, изм. и доп. със Заповед РД-01-718/18.12.20 г.,Заповед РД-01-20/15.01.21 г. и Заповед № РД-01-52/26.01.2021 г. , както и указанията на служителите на Общинския инспекторат.