Категории

Заповеди на директора на ОД“Земеделие“ София област и карти на масивите за ползване по чл.37ж от ЗСПЗЗ за календарната 2021г., за землищата на община Етрополе

21 Декември 2020 | 16:59 Прочетена: 37

Заповеди на директора на ОД“Земеделие“ София област и карти на масивите за ползване по чл.37ж от ЗСПЗЗ за календарната 2021г., за землищата на община Етрополе