Категории

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 26-2/18.11.2020 г.

18 Ноември 2020 | 13:47 Прочетена: 31

Общинска администрация гр. Етрополе, на основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията уведомява жителите на Общината, че е издадено разрешение за строеж № 26/29.10.2020 г. за строеж на „Рехабилитация на улици в гр. Етрополе, подобект 2: „Рехабилитация на ул. „Любен Каравелов”, ул. „Васил Левски”, ул. „Московска”, и ул. „Григор Михайлов”.
    Разрешението за строеж и приложението към него са изложени в Общинска администрация гр. Етрополе, стая 102 за обявяване на заинтересуваните всеки ден от 8.00 до 17.00ч.
    На основание чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, разрешението за строеж може да бъде обжалвано от заинтересуваните лица пред Административен съд София област  в 14-дневен срок от съобщението.

          гл. специалист „РПиОД”                      
                   /Хр. Дочева/