Категории

Обяви

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 12-1/10.06.2021 г.

Общинска администрация гр. Етрополе, на основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията уведомява жителите на Общината, че е издаде...

10 Юни 2021 | 18:03   Прочети ...

Проект на допълнение на Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2021 година

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,        На основание чл. 8, ал. 10 от Закона за общинската собственост и чл. 5, ал. 4 от Наредба № 5 за общинската собственост, в...

09 Юни 2021 | 14:22   Прочети ...

С Ъ О Б Щ Е Н И Е от 03.06.2021г.

Общинска администрация гр.Етрополе, на основание чл.129, ал.5 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  №РД-15-351А/31.05.20...

03 Юни 2021 | 15:43   Прочети ...

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 11-1/31.05.2021 г.

Общинска администрация гр. Етрополе, на основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията уведомява жителите на Общината, че е издаде...

31 Май 2021 | 11:13   Прочети ...

Заповед № РД-15-336/27.05.2021 г. на Кмета на Община Етрополе

Заповед № РД-15-336/27.05.2021 г. на Кмета на Община Етрополе

27 Май 2021 | 19:40   Прочети ...

ПРОМОЦИОНАЛНО СЪОБЩЕНИЕ

    На 20.05.2021 г. бяха проведени 2 бр. фокус-групи за дефиниране на изследователския контекст, във връзка с дефиниране на областите на изследв...

25 Май 2021 | 15:06   Прочети ...

ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВХ. № 94-00-295/22.04.2021г.

ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ                                       ВХ. № 94-00-295/22.04.2021г. От: Веселка Христова Петкова, гр. Етрополе, ул. „Екате...

21 Май 2021 | 19:05   Прочети ...

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

       Във връзка с произвеждането на избори за Народно събрание на 11.07.2021 година, УВЕДОМЯВАМЕ всички заинтересовани лица и гласоподаватели, че...

19 Май 2021 | 15:11   Прочети ...

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" - Ботевград към 14.05.2021г.

№ по ред    Длъжност    Месторабота    Образование1    Счетоводител    Етрополе    Висше2    Младши експерт по програма "Старт на кариерата"    Етр...

17 Май 2021 | 11:01   Прочети ...

Заповед за забрана на пашата на селскостопански животни на територията на Община Етрополе!

Заповед за забрана на пашата  на селскостопански животни на територията на Община Етрополе!

10 Май 2021 | 17:55   Прочети ...