Категории

Обяви

С Ъ О Б Щ Е Н И Е №2-2 от 13.01.2022 г.

Общинска администрация гр. Етрополе, на основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията уведомява жителите на Общината, че е издаде...

13 Януари 2022 | 16:26   Прочети ...

Заповеди полски пътища

  Заповеди полски пътища  

10 Януари 2022 | 15:33   Прочети ...

Проект на допълнение на Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2022

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,  На  основание  чл. 8,  ал. 10  от  Закона  за  общинската  собственост  и  чл. 5,  ал. 4 от Наредба № 5 за общинската собстве...

10 Януари 2022 | 15:07   Прочети ...

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" - Ботевград към 07.01.2022г.

№ по ред    Длъжност    Месторабота    Образование 1    Счетоводител    Етрополе    Висше/Полувисше2    Майстор, производство на хлебни изделия    ...

10 Януари 2022 | 09:44   Прочети ...

С Ъ О Б Щ Е Н И Е №1-2 от 06.01.2022 г.

Общинска администрация гр. Етрополе, на основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията уведомява жителите на Общината, че е издаде...

06 Януари 2022 | 15:08   Прочети ...

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

                                                   ОБЩИНА  ЕТРОПОЛЕ        На основание чл. 116 от Наредба 5 за общинската собственост, във връзка ...

29 Декември 2021 | 13:48   Прочети ...

СЪОБЩЕНИЕ от 20.12.2021 г.

Общинска администрация гр. Етрополе, на основание чл. 129, ал. 5 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-15-805/17.12...

20 Декември 2021 | 13:43   Прочети ...

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" - Ботевград към 17.12.2021г.

№ по ред    Длъжност    Месторабота    Образование1    Крупие    Етрополе    Средно2    Майстор, производство на тестени изделия    Етрополе    Сре...

20 Декември 2021 | 13:26   Прочети ...

Заповеди 37ж от ЗСПЗЗ за община Етрополе

Заповеди на директора на ОД “Земеделие“ София област и карти на масивите за ползване по чл.37ж от ЗСПЗЗ за календарната 2022г., за землищата в  общ...

20 Декември 2021 | 13:23   Прочети ...

О Б Я В Л Е Н И Е

                                   На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията                                             ...

13 Декември 2021 | 14:16   Прочети ...