Категории

Обяви

Съобщение за набиране на доброволци за преброяване на безстопанствени кучета на територията на Община Етрополе

Общинска администрация набира доброволци, които да се включат в кампанията за преброяване на безстопанствени кучета на територията на Община Етропо...

01 Септември 2022 | 19:54   Прочети ...

С Ъ О Б Щ Е Н И Е №20-2 от 31.08.2022 г.

Общинска администрация гр. Етрополе, на основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията уведомява жителите на Общината, че е издаде...

31 Август 2022 | 15:14   Прочети ...

С Ъ О Б Щ Е Н И Е №19-2 от 31.08.2022 г.

Общинска администрация гр. Етрополе, на основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията уведомява жителите на Общината, че е издаде...

31 Август 2022 | 15:13   Прочети ...

О Б Я В А

На основание чл. 37и, ал. 14 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи и чл. 103 от ППЗСПЗЗ, във връзка с чл. 14, ал. 2 от Закона...

30 Август 2022 | 14:05   Прочети ...

О Б Я В Л Е Н И Е

                                                      О Б Щ И Н А   Е Т Р О П О Л ЕС Ъ О Б Щ А В А,че със заповед № РД-15-424/30.08.2022 г. на Кмет...

30 Август 2022 | 14:04   Прочети ...

Обява за изготвени проекти на карта на масивите за ползване и на регистри към тях по чл.74, ал.1 от ППЗСПЗЗ въз основа на споразумение за стопанската 2022/2023г. за землищата на община Етрополе

Обява за изготвени проекти на карта на масивите за ползване и на регистри към тях по чл.74, ал.1 от ППЗСПЗЗ въз основа на споразумение за стопанска...

30 Август 2022 | 10:53   Прочети ...

Община Етрополе набира доброволци за залавяне и връщане по места на безстопанствени кучета в Община Етрополе

Общинска администрация набира доброволци, които да се включат в кампанията за залавяне и връщане по места на безстопанствени кучета в Община Етропо...

29 Август 2022 | 14:08   Прочети ...

Заповед комисия

Заповед комисия

29 Август 2022 | 11:01   Прочети ...

С Ъ О Б Щ Е Н И Е от 12.08.2022г

Общинска администрация гр.Етрополе, на основание чл.129, ал.5 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-15-376/10.08.20...

12 Август 2022 | 13:10   Прочети ...

О Б Я В А за провеждане на конкурс за войнишки длъжности ККИПКО.

О Б Я В А за провеждане на конкурс за войнишки длъжности ККИПКО.

10 Август 2022 | 15:55   Прочети ...