Категории

Обяви

С Ъ О Б Щ Е Н И Е 21.10.2021 г.

Общинска администрация гр. Етрополе, на основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията уведомява жителите на Общината, че е издаде...

21 Октомври 2021 | 14:27   Прочети ...

РУ НА МВР – ЕТРОПОЛЕ ОБЯВЯВА ДВЕ ВАКАНТНИ ДЛЪЖНОСТИ

  МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ОБЯВАВА:               І. Конкурс за назначаване на държавна служба в Областна дирекция на МВР – София със з...

15 Октомври 2021 | 10:21   Прочети ...

Заповедта на РЗИ относно въвеждане на допълнителни противоепидемични мерки в София област за периода 12.10-24.10.2021 г.

Заповедта на РЗИ относно въвеждане на допълнителни противоепидемични мерки в София област за периода 12.10-24.10.2021 г.

13 Октомври 2021 | 15:38   Прочети ...

Заповед общински пазар

Заповед  общински пазар

12 Октомври 2021 | 13:20   Прочети ...

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 134/10.09.2021г.

Община Етрополе, отдел „ТСУ,ИП и Е”, на основание чл. 61, ал.1  от АПК във връзка с чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава н...

11 Октомври 2021 | 16:18   Прочети ...

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 133/10.09.2021г.

Община Етрополе, отдел „ТСУ,ИП и Е”, на основание чл. 61, ал.1  от АПК във връзка с чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава н...

11 Октомври 2021 | 16:17   Прочети ...

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 26-3/07.10.2021 г.

  Общинска администрация гр. Етрополе, на основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията уведомява жителите на Общината, че е изда...

07 Октомври 2021 | 14:31   Прочети ...

Проект на допълнение на Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2021 година

 УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,    На  основание  чл. 8,  ал. 10  от  Закона  за  общинската  собственост  и  чл. 5,  ал. 4 от Наредба № 5 за общинската собс...

06 Октомври 2021 | 13:10   Прочети ...

Община Етрополе търси доброволци - компостьори

В рамките на проект: „Преход към кръгова икономика чрез компостиране в домакинствата и в пилотни училища в община Етрополе“, финансиран с АДБФП № B...

05 Октомври 2021 | 06:54   Прочети ...

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" - Ботевград към 01.10.2021г.

№ по ред    Длъжност    Месторабота    Образование    1    Огняр    Етрополе    Средно    3    Работник, поддръжка на сгради    Етрополе    Средно ...

04 Октомври 2021 | 09:04   Прочети ...