Категории

Обяви

П Р О Т О К О Л за извършена проверка по чл. 37м от ЗСПЗЗ

  П Р О Т О К О Л   за извършена проверка по чл. 37м от ЗСПЗЗ      

15 Март 2022 | 10:47   Прочети ...

Обявление за подбор на потребители

Обявление за подбор на потребители 

14 Март 2022 | 15:48   Прочети ...

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ

14 Март 2022 | 15:30   Прочети ...

О Б Я В А

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,  На  основание  чл. 8,  ал. 10  от  Закона  за  общинската  собственост  и  чл. 5,  ал. 4 от Наредба № 5 за общинската собстве...

11 Март 2022 | 15:05   Прочети ...

О Б Я В А за провеждане на конкурс за войници във военни формирования от ВВС за приемане на военна служба.

О Б Я В А за провеждане на конкурс за войници във военни формирования от ВВС за приемане на военна служба.

07 Март 2022 | 16:17   Прочети ...

О Б Я В Л Е Н И Е

                                               О Б Щ И Н А     Е Т Р О П О Л Е                         На основание чл. 128, ал. 3 от Закона за уст...

07 Март 2022 | 15:24   Прочети ...

Проект на допълнение на Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2022

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,  На  основание  чл. 8,  ал. 10  от  Закона  за  общинската  собственост  и  чл. 5,  ал. 4 от Наредба № 5 за общинската собстве...

07 Март 2022 | 13:42   Прочети ...

С Ъ О Б Щ Е Н И Е №05-2 от 02.03.2022 г.

Общинска администрация гр. Етрополе, на основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията уведомява жителите на Общината, че е издаде...

02 Март 2022 | 10:05   Прочети ...

О Б Я В А за провеждане на конкурс за войнишки длъжности НГЧ.

О Б Я В А за провеждане на конкурс за войнишки длъжности НГЧ.  

01 Март 2022 | 16:15   Прочети ...

О Б Я В Л Е Н И Е

                        На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията                                                        ...

28 Февруари 2022 | 14:26   Прочети ...