Категории

Обяви

О Б Я В Л Е Н И Е

                                      На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията                                          ...

29 Септември 2022 | 14:22   Прочети ...

С Ъ О Б Щ Е Н И Е №24-2 от 28.09.2022 г.

Общинска администрация гр. Етрополе, на основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията уведомява жителите на Общината, че е издаде...

28 Септември 2022 | 15:30   Прочети ...

С Ъ О Б Щ Е Н И Е №23-2 от 28.09.2022 г.

Общинска администрация гр. Етрополе, на основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията уведомява жителите на Общината, че е издаде...

28 Септември 2022 | 13:53   Прочети ...

ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВХ. № EO-E-609/27.09.2022 г.

  От: фирма „МАРИДЕЛ  2012“  ЕООД Относно: „Изграждане на площадка за временно съхраняване на строителни отпадъци, стъкло и земни маси, находяща с...

27 Септември 2022 | 15:42   Прочети ...

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

О Б Щ И Н А   Е Т Р О П О Л ЕОТДЕЛ “ТСУ,ИПиЕ”На основание чл. 128, ал. 2 и ал. 3, във вр. чл. 128, ал. 9 от Закона за устройство на териториятаС Ъ ...

26 Септември 2022 | 14:09   Прочети ...

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

  Във връзка с произвеждането на избори за  народни представители на 2 октомври 2022 г., РИК26 София област ще проведе обучение на Секционните изби...

20 Септември 2022 | 16:04   Прочети ...

Проект на Програма за финансово подпомагане на студенти от Община Етрополе

Проект на Програма за финансово подпомагане на студенти от Община Етрополе

16 Септември 2022 | 17:56   Прочети ...

О Б Я В Л Е Н И Е

                                                            О Б Щ И Н А     Е Т Р О П О Л Е                                       На основание чл. ...

15 Септември 2022 | 17:50   Прочети ...

О Б Я В Л Е Н И Е

                                                         О Б Щ И Н А     Е Т Р О П О Л Е                               На основание чл. 124б, ал. 2...

15 Септември 2022 | 17:49   Прочети ...

С Ъ О Б Щ Е Н И Е №22-2 от 15.09.2022 г.

 Общинска администрация гр. Етрополе, на основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията уведомява жителите на Общината, че е издад...

15 Септември 2022 | 14:12   Прочети ...