Категории

Обяви

Неделен пазар

  УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,   Уведомяваме Ви, че във връзка с усложнената епидемиологична обстановка, на неделния пазар в Етрополе на 17.01.2021 ...

15 Януари 2021 | 15:20   Прочети ...

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА №6 ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ГРОБИЩНИ ПАРКОВЕ И ГРОБИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ

  На основание чл. 26, ал. 3 и чл. 28 от ЗНА на интернет страницата на Община Етрополе е публикуван Проект на Наредба №6 за организация и управлени...

15 Януари 2021 | 11:00   Прочети ...

Проект на допълнение на Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2021 година

УВАЖАЕМИ  ГРАЖДАНИ,На основание чл. 8, ал. 10 от Закона за общинската собственост и чл. 5, ал. 4 от Наредба № 5 за общинската собственост, във връз...

13 Януари 2021 | 14:00   Прочети ...

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" - Ботевград към 08.01.2021г.

№ по ред    Длъжност    Месторабота    Образование                                                                                                 ...

11 Януари 2021 | 07:56   Прочети ...

Неделния пазар в Етрополе

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, Уведомяваме Ви, че във връзка с усложнената епидемиологична обстановка, на неделния пазар в Етрополе на 10.01.2021 г. щ...

09 Януари 2021 | 17:34   Прочети ...

Заповеди полски пътища

Заповеди полски пътища

08 Януари 2021 | 15:57   Прочети ...

Проект на допълнение на Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2021 година

УВАЖАЕМИ  ГРАЖДАНИ,На основание чл. 8, ал. 10 от Закона за общинската собственост и чл. 5, ал. 4 от Наредба № 5 за общинската собственост, във връз...

08 Януари 2021 | 15:26   Прочети ...

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 30-2/05.01.2021г.

Общинска администрация гр.Етрополе, на основание чл. 149, ал.6 от Закона за устройство на територията, уведомява жителите на Общината, че е издаден...

05 Януари 2021 | 14:11   Прочети ...

Дирекция „Бюро по труда“ – Ботевград

Дирекция „Бюро по труда“ – Ботевград информира своите клиенти, че поради технически причини през м. януари 2021г. филиалът в гр. Етрополе ще обслуж...

29 Декември 2020 | 18:25   Прочети ...

Заповед № РД-01-718/18.12.2020 г

Със Заповед № РД-01-718/18.12.2020 г. се изменя и допълва Заповед № РД-01-677/ 25.11.2020 г., издадена от министъра на здравеопазването, с която от...

22 Декември 2020 | 15:27   Прочети ...