Категории

Обяви

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 23-1/07.10.2020 г.

Общинска администрация гр. Етрополе, на основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията уведомява жителите на Общината, че е издаде...

07 Октомври 2020 | 13:40   Прочети ...

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 01-22 / 07.10.2020г.

На основание чл. 149 от Закона за устройство на територията, Ви съобщаваме, че е издадено разрешение за строеж разрешение № 22/01.10.2020г, за „ Пр...

07 Октомври 2020 | 10:05   Прочети ...

СЪОБЩЕНИЕ

  Общинска администрация гр. Етрополе, на основание чл. 129, ал. 5 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-15-542/29....

02 Октомври 2020 | 09:36   Прочети ...

ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВХ. № 94-00-800/30.09.2020г.

  ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ                                                               ВХ. № 94-00-800/30.09.2020г.   От: Цветомир Стоянов Христ...

01 Октомври 2020 | 16:26   Прочети ...

Заповеди и карти на масивите за ползване по чл.37в от ЗСПЗЗ

Заповеди и карти на масивите за ползване по чл.37в от ЗСПЗЗ

01 Октомври 2020 | 14:07   Прочети ...

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

  УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,     Поздравявам Ви по случай Международния ден на възрастните хора – 1 октомври!   Днешният празник е още един повод да ...

01 Октомври 2020 | 10:43   Прочети ...

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 21-1/30.09.2020 г.

  Общинска администрация гр. Етрополе, на основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията уведомява жителите на Общината, че е изда...

30 Септември 2020 | 13:51   Прочети ...

С Ъ О Б Щ Е Н И Е ВХ. № ЕО-Е-512/29.09.2020г.

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е   ВХ. № ЕО-Е-512/29.09.2020г.   От: „БГ  БУЛС“ ЕООД   Относно: Инвестиционно предложение за „Ферма за угояване на телета с висо...

29 Септември 2020 | 14:27   Прочети ...

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

   О Б Щ И Н А   Е Т Р О П О Л Е   Отдел  “ТСУ,ИПиЕ”   На основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията, при условията на § 4, ...

23 Септември 2020 | 14:59   Прочети ...

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 01-19 / 14.09.2020г.

На основание чл. 149 от Закона за устройство на територията, Ви съобщаваме, че е издадено разрешение за строеж разрешение № 19/14.09.2020г, за „Бас...

17 Септември 2020 | 16:01   Прочети ...