Категории

Обяви

О Б Я В Л Е Н И Е

                            На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията                                                О Б ...

29 Март 2023 | 13:46   Прочети ...

О Б Я В Л Е Н И Е № 179/13.03.2023г.

Община Етрополе, отдел „ТСУ,ИП и Е”, на основание чл. 61, ал.1  от АПК във връзка с чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава н...

27 Март 2023 | 10:33   Прочети ...

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 7-2/23.03.2023 г.

Общинска администрация гр. Етрополе, на основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията уведомява жителите на Общината, че е издаде...

23 Март 2023 | 10:19   Прочети ...

Обява за провеждане на конкурс на 27.06.2023 г. и 28.06.2023 г. във в.ф. 54 800 - Национална гвардейска част, гр. София

Обява за провеждане на конкурс на 27.06.2023 г. и 28.06.2023 г. във в.ф. 54 800 - Национална гвардейска част, гр. София

21 Март 2023 | 15:04   Прочети ...

Съобщение

  Съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите Относно: Издаване на разрешително за ползване на два повърхностни водни обекта – р. Ябланица и дере, ...

20 Март 2023 | 17:49   Прочети ...

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

                                                           О Б Щ И Н А   Е Т Р О П О Л Е                                                           ...

20 Март 2023 | 15:59   Прочети ...

Във връзка с произвеждането на избори

 Във връзка с произвеждането на избори за народни представители на 2 април 2023г., РИК26 София област ще проведе обучение на Секционните избирател...

20 Март 2023 | 10:31   Прочети ...

СЪОБЩЕНИЕ от 20.03.2023 г.

Общинска администрация гр. Етрополе, на основание чл. 129, ал. 5 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-15-198/17.03...

20 Март 2023 | 10:28   Прочети ...

О Б Я В Л Е Н И Е

                                                  О Б Щ И Н А     Е Т Р О П О Л Е                                    На основание чл. 124б, ал. 2 о...

17 Март 2023 | 16:06   Прочети ...

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 Община Етрополе, отдел „ТСУ,ИП и Е”, на основание чл. 129, ал.2 от Закона за устройство на територията и § 4, ал. 2 ат ДР на ЗУТ, във връзка с чл....

17 Март 2023 | 16:05   Прочети ...