Категории

Обяви

О Б Я В Л Е Н И Е

  О Б Я В Л Е Н И Е                          На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията    С Ъ О Б Щ А В А,          че с...

16 Октомври 2020 | 17:51   Прочети ...

О Б Я В Л Е Н И Е

                         На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията                                    О Б Щ И Н А   Е Т Р...

16 Октомври 2020 | 16:16   Прочети ...

З А П О В Е Д НА МЗ РД-01-603/ 13.10.2020

З А П О В Е Д  НА МЗ  РД-01-603/ 13.10.2020

15 Октомври 2020 | 18:01   Прочети ...

З А П О В Е Д НА МЗ РД-01-548/30.09.2020 г.

З А П О В Е Д  НА МЗ  РД-01-548/30.09.2020 г.

15 Октомври 2020 | 17:59   Прочети ...

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Етрополе, на основание чл. 61, ал. 1, във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административно-процесуалния кодекс /АПК/ уведомява: АНГЕЛИНА ЖЕЧЕВА Д...

15 Октомври 2020 | 15:59   Прочети ...

О Б Я В А

  О Б Я В А   за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна   служба на лица, завършили граждански средни или висши училища ...

13 Октомври 2020 | 07:57   Прочети ...

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 01-24 / 08.10.2020г.

На основание чл. 149 от Закона за устройство на територията, Ви съобщаваме, че е издадено разрешение за строеж разрешение № 24 /07.10.2020г, за „ Р...

08 Октомври 2020 | 17:47   Прочети ...

ОБЯВА

УВАЖАЕМИ  ГРАЖДАНИ,На основание чл. 8, ал. 10 от Закона за общинската собственост и чл. 5, ал. 4 от Наредба № 5 за общинската собственост, във връз...

08 Октомври 2020 | 13:19   Прочети ...

ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВХ. № 08-00-16/08.10.2020г.

  От: Община Етрополе   Относно: „Брегоукрепително съоръжение по левия бряг на съществуващо трасе на река Малък Искър, гр. Етрополе в определен ава...

08 Октомври 2020 | 13:17   Прочети ...

СТАРТИРА УЧЕБЕН КУРС ПО ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ЗА ДОМОУПРАВИТЕЛИ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА АСОЦИАЦИИ НА ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ

         Уважаеми съграждани, в Общинска администрация – гр. Етрополе е постъпило писмо от Центъра за енергийна ефективност ЕнЕфект, който съвместн...

08 Октомври 2020 | 13:14   Прочети ...