Категории

Обяви

Съобщение на основание § 4, ал.2 от ДР на ЗУТ

До: Мария Данчева Иванова - Пенчевагр.София, ЖК„Красна Поляна” бл.28А, ет.13, ап.59Иван Димитров Спасовгр. Пирдоп, ул.„Иван Вазов” № 26, ет.1 ап.2С...

12 Април 2022 | 09:11   Прочети ...

СЪОБЩЕНИЕ От 31.03.2022 г.

Общинска администрация гр. Етрополе, на основание чл. 129, ал. 5 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД-15-152/31.03....

01 Април 2022 | 11:21   Прочети ...

С Ъ О Б Щ Е Н И Е №08-2 от 31.03.2022 г.

Общинска администрация гр. Етрополе, на основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията уведомява жителите на Общината, че е издаде...

31 Март 2022 | 08:48   Прочети ...

С Ъ О Б Щ Е Н И Е №07-2 от 25.03.2022 г.

Общинска администрация гр. Етрополе, на основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията уведомява жителите на Общината, че е издаде...

25 Март 2022 | 10:36   Прочети ...

Покана бюджет 2022

Покана бюджет 2022

23 Март 2022 | 16:01   Прочети ...

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" - Ботевград към 18.03.2022г.

№ по ред    Длъжност    Месторабота    Образование 1    Медицинска сестра    Етрополе    Висше/Полувисше2    Старши счетоводител    Етрополе    Вис...

22 Март 2022 | 13:55   Прочети ...

Уведомяваме Ви, че стартира процедура за избор на членове на Съвета на децата

 Съветът на децата е консултативен орган към председателя на Държавна агенция за закрила на детето, като целта му е да насърчава детското участие в...

18 Март 2022 | 09:54   Прочети ...

С Ъ О Б Щ Е Н И Е №06-2 от 17.03.2022 г

Общинска администрация гр. Етрополе, на основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията уведомява жителите на Общината, че е издаде...

17 Март 2022 | 15:12   Прочети ...

С Ъ О Б Щ Е Н И Е от 17.03.2022г.

На основание чл.140, ал.1 от Закона за устройство на територията, Ви съобщаваме, че е издадена Виза за проучване и проектиране на преустройство и п...

17 Март 2022 | 15:09   Прочети ...

О Б Я В Л Е Н И Е

                        На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията                                                       О...

16 Март 2022 | 13:44   Прочети ...