Категории

Обяви

Заповед № РД-15-24/19.04.2023 г. За забрана на пашата на селскостопанските животни по ливадите, определени за добив на сено през 2023 г. на територията на община Етрополе.

Заповед № РД-15-24/19.04.2023 г. За забрана на пашата на селскостопанските животни по ливадите, определени за добив на сено през 2023 г. на терито...

19 Април 2023 | 13:43   Прочети ...

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

                                                           О Б Щ И Н А   Е Т Р О П О Л Е                                                           ...

18 Април 2023 | 17:04   Прочети ...

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 13-1/10.04.2023 г.

            Общинска администрация гр. Етрополе, на основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията уведомява жителите на Общината,...

11 Април 2023 | 17:57   Прочети ...

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 12-1/10.04.2023 г.

            Общинска администрация гр. Етрополе, на основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията уведомява жителите на Общината,...

11 Април 2023 | 17:56   Прочети ...

О Б Я В А

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,   На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 8, ал. 10 от Закона за об...

10 Април 2023 | 17:47   Прочети ...

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 11-1/06.04.2023 г.

  Общинска администрация гр. Етрополе, на основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията уведомява жителите на Общината, че е изда...

06 Април 2023 | 18:02   Прочети ...

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 10-1/06.04.2023 г.

Общинска администрация гр. Етрополе, на основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията уведомява жителите на Общината, че е издаде...

06 Април 2023 | 18:01   Прочети ...

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 9-1/06.04.2023 г.

Общинска администрация гр. Етрополе, на основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията уведомява жителите на Общината, че е издад...

06 Април 2023 | 10:00   Прочети ...

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 8-1/06.04.2023 г.

Общинска администрация гр. Етрополе, на основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията уведомява жителите на Общината, че е издад...

06 Април 2023 | 09:04   Прочети ...

СЪОБЩЕНИЕ от 04.04.2023 г.

Общинска администрация гр. Етрополе, на основание чл. 129, ал. 5 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-15-224/31.03...

04 Април 2023 | 11:15   Прочети ...