Категории

Обяви

ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВХ. № EO-E-053/26.01.2021г

  От: ЕТРОПАРК  ЕООД   Относно: „Ремонт и отглеждане в рибарник, находящ се в местността  „Изворите“, поземлен имот с идентификатор № 27632.65.51, ...

26 Януари 2021 | 13:12   Прочети ...

От месец януари тази година в Община Етрополе се разкри нова социална услуга

  От месец януари тази година в Община Етрополе се разкри нова социална услуга – асистентска подкрепа, от която ще могат да се възползват деца и въ...

25 Януари 2021 | 13:42   Прочети ...

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" - Ботевград към 22.01.2021г.

№ по ред    Длъжност    Месторабота    Образование 1    Старши експерт    Ботевград    Висше2    Машинен оператор, производство на пластмасови изде...

25 Януари 2021 | 11:20   Прочети ...

Неделен пазар

  УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,   Уведомяваме Ви, че във връзка с епидемиологичната обстановка, на неделния пазар в Етрополе на 24.01.2021 г. ще бъд...

23 Януари 2021 | 15:53   Прочети ...

О Б Я В А за провеждане на конкурс за войнишки длъжности

О Б Я В А за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в стра...

22 Януари 2021 | 09:08   Прочети ...

Преброяване 2021 ще се състои в периода 7 септември - 3 октомври

  Министерският съвет на свое заседание прие решение Преброяването на населението и жилищния фонд в Република България да започне в 0.00 часа на 7 ...

21 Януари 2021 | 09:21   Прочети ...

Заповеди с които са определени масиви за ползване на пасища, мери и ливади по чл. 37ж, ал.6 от ЗСПЗЗ

Заповеди с които са определени масиви за ползване на пасища, мери и ливади по чл. 37ж, ал.6 от ЗСПЗЗ

19 Януари 2021 | 17:00   Прочети ...

Заповед № РД-01-20/15.01.2021 г. на Министъра на здравеопазването

  Министърът на здравеопазването издаде Заповед № РД-01-20/15.01.2021 г., с която изменя и допълва Заповед № РД-01-677 от 25.11.2020 г., изм. и доп...

19 Януари 2021 | 10:04   Прочети ...

Дежурния телефон

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,Община Етрополе Ви уведомява, че сигнали за нередности, жалби и предложения може да бъдат подавани на дежурния телефон в Общинс...

18 Януари 2021 | 18:02   Прочети ...

Проект на Програма за опазване на околната среда на Община Етрополе за периода 2020-2025 г.

  Съгласно чл. 66, ал. 1 и ал. 2 и чл. 69, ал. 1 от АПК, чрез настоящото публикуване Община Етрополе уведомява и предоставя възможност на заинтерес...

15 Януари 2021 | 18:26   Прочети ...