Категории

Обяви

Заповеди за комисии по чл.37 ж от ЗСПЗЗ за разпределяне масивитее за позване на пасищата, мери и ливади за календарната 2022 година - община Етрополе

  Заповеди за комисии по чл.37 ж от ЗСПЗЗ за разпределяне масивитее за позване на пасищата, мери и ливади за календарната 2022 година - община Етро...

04 Ноември 2021 | 13:08   Прочети ...

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 28-2/04.11.2021 г.

Общинска администрация гр. Етрополе, на основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията уведомява жителите на Общината, че е издаде...

04 Ноември 2021 | 13:07   Прочети ...

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 27-1/03.11.2021 г.

Общинска администрация гр. Етрополе, на основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията уведомява жителите на Общината, че е издаде...

03 Ноември 2021 | 18:35   Прочети ...

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

          Уважаеми съграждани,   във връзка с предстоящите избори за президент и вицепрезидент на Републиката и за Народно събрание на 14 ноември ...

29 Октомври 2021 | 10:59   Прочети ...

З А П О В Е Д РД-15-652А/21.10.2021г

  На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.120в от Кодекса на труда, и обявената изв...

26 Октомври 2021 | 14:47   Прочети ...

Заповед за определяне на границите на районите

  Заповед за определяне на границите на районите, вида на извършените услуги по чл. 62 от Закона за местните данъци и такси в съответния район и че...

26 Октомври 2021 | 14:45   Прочети ...

ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ СЪБИРА ГРАДИНСКИ РАСТИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ ДО ЧЕТВЪРТЪК – 28 ОКТОМВРИ

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,Уведомяваме Ви, че до 28 октомври /четвъртък/ включително,Община Етрополе организира извозване на растителни градински отпадъци...

26 Октомври 2021 | 08:29   Прочети ...

ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВХ. № 30-00-252/25.10.2021г.

От: Община ЕтрополеОтносно: „Основни ремонти /реконструкция/ на общински улици, находящи се в гр.Етрополе: Подобекти: Обект 1: ул.“Софроний“, Обект...

26 Октомври 2021 | 08:27   Прочети ...

Във връзка с произвеждане на избори за президент и вицепрезидент...

      Във връзка с произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на Републиката и за  Народно събрание на  14 ноември 2021 г., ръководството...

25 Октомври 2021 | 15:42   Прочети ...

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" - Ботевград към 21.10.2021г.

№ по ред    Длъжност    Месторабота    Образование1    Учител, практическо обучение - ПСТ     Правец    Висше2    Детегледачка     Етрополе    Сред...

25 Октомври 2021 | 09:20   Прочети ...