Категории

Обяви

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Етрополе, отдел „ТСУ,ИП и Е”, на основание чл. 61, ал.1  от АПК във връзка с чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава н...

20 Октомври 2022 | 17:51   Прочети ...

О Б Я В А за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военно формирование от състава на КЛП...

О Б Я В А за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военно формирование от състава на КЛП...

19 Октомври 2022 | 10:56   Прочети ...

О Б Я В А

  УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,               На основание чл.8, ал.10 от Закона за общинската собственост и чл.5, ал.4 от Наредба №5 за общинската собствено...

17 Октомври 2022 | 15:01   Прочети ...

О Б Я В А

  УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,               На основание чл.8, ал.10 от Закона за общинската собственост и чл.5, ал.4 от Наредба №5 за общинската собствено...

10 Октомври 2022 | 09:21   Прочети ...

Заповеди по чл.37в от ЗСПЗЗ

Заповеди  по чл.37в от ЗСПЗЗ

04 Октомври 2022 | 14:42   Прочети ...

О Б Я В Л Е Н И Е

                             На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията                                                   ...

03 Октомври 2022 | 15:10   Прочети ...

СЪОБЩЕНИЕ от 03.10.2022 г.

Общинска администрация гр. Етрополе, на основание чл. 129, ал. 5 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-15-502/30.09...

03 Октомври 2022 | 15:09   Прочети ...

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

                                                           ОБЩИНА  ЕТРОПОЛЕ        На   основание   чл. 116  от  Наредба   №   5  за  общинската   ...

30 Септември 2022 | 10:28   Прочети ...

О Б Я В Л Е Н И Е

                                На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията                                                ...

29 Септември 2022 | 14:25   Прочети ...

О Б Я В Л Е Н И Е

                                 На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията                                               ...

29 Септември 2022 | 14:24   Прочети ...