Категории

Обяви

О Б Я В Л Е Н И Е

                                                    О Б Щ И Н А     Е Т Р О П О Л Е                                                На основание чл....

26 Юли 2021 | 15:43   Прочети ...

Неделен пазар

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, Уведомяваме Ви, че поради ремонтни дейности по проект „Реконструкция, модернизация и изграждане на нова визия на Общински паза...

23 Юли 2021 | 20:29   Прочети ...

Съобщение по чл. 18а, ал. 10 от АПК

Съобщение по чл. 18а, ал. 10 от АПК

22 Юли 2021 | 18:41   Прочети ...

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 19-3/22.07.2021 г.

Общинска администрация гр. Етрополе, на основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията уведомява жителите на Общината, че е издаде...

22 Юли 2021 | 13:54   Прочети ...

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ на отчета на общинския бюджет към 31.12.2020 година на Община Етрополе

  ПОКАНА          На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси и чл.60, ал.4 от Наредба №12 за условията и реда за съставяне на бюджет...

20 Юли 2021 | 09:23   Прочети ...

О Б Я В А

 УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,    На основание чл. 8, ал. 10 от Закона за общинската собственост и чл. 5, ал. 4 от Наредба № 5 за общинската собственост, въ...

19 Юли 2021 | 13:57   Прочети ...

Неделен пазар

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, Уведомяваме Ви, че поради ремонтни дейности по проект „Реконструкция, модернизация и изграждане на нова визия на Общински паза...

17 Юли 2021 | 08:49   Прочети ...

О Б Я В Л Е Н И Е

                                                  О Б Щ И Н А     Е Т Р О П О Л Е                     На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за уст...

16 Юли 2021 | 14:51   Прочети ...

ОБЯВА

         На основание чл. 37и, ал. 13 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи и чл. 102 от ППЗСПЗЗ, във връзка с чл. 14, ал. 2 о...

14 Юли 2021 | 13:56   Прочети ...

Проект на допълнение на Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2021 година

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, На основание чл. 8, ал. 10 от Закона за общинската собственост и чл. 5, ал. 4 от Наредба № 5 за общинската собственост, във вр...

12 Юли 2021 | 10:36   Прочети ...