Категории

Обяви

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" - Ботевград към 25.08.2023г.

№ по ред    Длъжност    Месторабота    Образование 1    5311-1001 Детегледачка     Етрополе    Средно2    2341-5015 Учител в група за целодневна ор...

25 Август 2023 | 16:20   Прочети ...

О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Щ И Н А     Е Т Р О П О Л Е                   На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията   С Ъ О Б Щ А В А ,         ...

25 Август 2023 | 15:37   Прочети ...

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" - Ботевград към 18.08.2023г.

№ по ред    Длъжност    Месторабота    Образование 1    5311-1001 Детегледачка     Етрополе    Средно2    2341-5015 Учител в група за целодневна ор...

22 Август 2023 | 15:53   Прочети ...

О Б Я В А

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,       На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 8, ал. 10 от Закона ...

21 Август 2023 | 16:18   Прочети ...

Заповед № РД-15-462/17.08.2023 г.

Заповед № РД-15-462/17.08.2023 г.  

17 Август 2023 | 16:16   Прочети ...

РАЗГЛАСЯВАНЕ по реда на чл. 550, ал. 2 от ГПК

  ДО ВСИЧКИ   ГРАЖДАНИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА      РАЗГЛАСЯВАНЕ по реда на чл. 550, ал. 2 от ГПК     Молба за обявяване на смърт на Алекс   Валентинов ...

17 Август 2023 | 15:58   Прочети ...

О Б Я В А

На основание чл. 37и, ал. 14 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи и чл. 103 от ППЗСПЗЗ, във връзка с  чл. 14, ал. 2 от Закон...

17 Август 2023 | 14:40   Прочети ...

Покана за публично обсъждане на проекта за бюджет за 2023 г. на Община Етрополе

  ПОКАНА                                             На основание чл.84, ал.6 от Закона за публичните финанси,   Кметът на Община Етрополе кани жи...

17 Август 2023 | 10:16   Прочети ...

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 29-1-1/17.08.2023 г.

На основание чл. 149 от ЗУТ, Ви съобщаваме, че със заповед № 29-1/16.08.2023 г.  е  допълнено разрешение за строеж № 29/19.11.2020 г. за строителс...

17 Август 2023 | 10:12   Прочети ...

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 30-1/10.08.2023 г.

Общинска администрация гр. Етрополе, на основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията уведомява жителите на Общината, че е издаде...

10 Август 2023 | 18:52   Прочети ...