Категории

Обяви

Общинския съвет - Етрополе прие Програма за финансово подпомагане на студенти от Община Етрополе

С Решение № 485/31.10.2022 г. /Протокол № 37/  Общинския съвет-Етрополе прие Програма за финансово подпомагане на студенти от Община Етрополе. В т...

09 Ноември 2022 | 15:00   Прочети ...

Заповеди за комисии по чл.37 ж от ЗСПЗЗ за разпределяне масивитее за позване на пасищата, мери и ливади за календарната 2023 година - община Етрополе

Заповеди за комисии по чл.37 ж от ЗСПЗЗ за разпределяне масивитее за позване на пасищата, мери и ливади за календарната 2023 година - община Етрополе

09 Ноември 2022 | 14:58   Прочети ...

О Б Я В А

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,        На  основание  чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 8  ал. 10  от  Зак...

09 Ноември 2022 | 10:52   Прочети ...

О Б Я В А

 УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,        На  основание  чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 8  ал. 10  от  За...

07 Ноември 2022 | 18:26   Прочети ...

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" - Ботевград към 04.11.2022г.

№ по ред    Длъжност    Месторабота    Образование 1    4321-2015 Снабдител, доставчик    Етрополе    Средно2     5230-1001 Касиер    Етрополе    С...

07 Ноември 2022 | 10:33   Прочети ...

С Ъ О Б Щ Е Н И Е №25-3 от 02.11.2022 г.

Общинска администрация гр. Етрополе, на основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията уведомява жителите на Общината, че е издаде...

02 Ноември 2022 | 18:15   Прочети ...

О Б Я В Л Е Н И Е

                                                             О Б Щ И Н А     Е Т Р О П О Л Е                                          На основание ...

31 Октомври 2022 | 15:47   Прочети ...

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" - Ботевград към 28.10.2022г.

№ по ред    Длъжност    Месторабота    Образование1    9329-0001 Комплектовач    Етрополе    Средно2    8331-2002 Шофьор, автобус    Етрополе    Ср...

31 Октомври 2022 | 10:30   Прочети ...

ЗАПОВЕД

ЗАПОВЕД

28 Октомври 2022 | 15:21   Прочети ...

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, Напомняме Ви, че срокът за извозване на градински отпадъци изтече. От 25.10.2022 г. (вторник) няма да бъдат извозвани растит...

24 Октомври 2022 | 16:04   Прочети ...