Категории

Обяви

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Етрополе, Софийска област, на основание чл.129, ал.1 от ЗУТ  съобщава на заинтересованите лица, че с Решение № 340 по протокол № 25 от 20.10...

24 Ноември 2021 | 19:51   Прочети ...

С Ъ О Б Щ Е Н И Е от 18.11.2021г.

  Общинска администрация гр.Етрополе, на основание чл.129, ал.5 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  №РД-15-701/17.11.2...

18 Ноември 2021 | 10:36   Прочети ...

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията                                                               С Ъ О Б Щ А В А ,...

17 Ноември 2021 | 15:49   Прочети ...

С Ъ О Б Щ Е Н И Е №29-2 от 04.11.2021 г.

 Общинска администрация гр. Етрополе, на основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията уведомява жителите на Общината, че е издад...

17 Ноември 2021 | 15:08   Прочети ...

О Б Я В А за провеждане на конкурс за войнишки длъжности

О Б Я В А за провеждане на конкурс за войнишки длъжности

16 Ноември 2021 | 11:47   Прочети ...

О Б Я В А за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба.

О Б Я В А  за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба.

16 Ноември 2021 | 11:46   Прочети ...

О Б Я В Л Е Н И Е

                               На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията                                                 ...

11 Ноември 2021 | 15:27   Прочети ...

С Ъ О Б Щ Е Н И Е от 09.11.2021г.

Общинска администрация гр.Етрополе, на основание чл.129, ал.5 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  №РД-15-683/09.11.202...

09 Ноември 2021 | 14:23   Прочети ...

О Б Я В Л Е Н И Е

                               На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията                                                 ...

09 Ноември 2021 | 14:22   Прочети ...

О Б Я В А за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования от състава на Съвместното командване на силите

 О Б Я В А за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования от състава на Съвместното командване на силите

09 Ноември 2021 | 14:21   Прочети ...