Категории

Обяви

О Б Я В Л Е Н И Е НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 40, АЛ. 4, ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 36, АЛ. 1, Т. 4 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ

В Община Етрополе е постъпило Заявление с вх. № ОС-05-25/14.07.2021 г. от Надежда Пенкова Христова от гр. Етрополе и Цветан Пенков Ненчев от с. Риб...

09 Август 2021 | 17:51   Прочети ...

ЗАПОВЕДИ НА МЗ

ЗАПОВЕДИ НА МЗ

06 Август 2021 | 18:05   Прочети ...

Неделен пазар

ВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, Уведомяваме Ви, че поради ремонтни дейности по проект „Реконструкция, модернизация и изграждане на нова визия на Общински пазар...

06 Август 2021 | 18:01   Прочети ...

Съобщение

      На 7 август /събота/ „Чавдар“ Етрополе ще бъде домакин в първия кръг на Югозападната Трета лига срещу отбора на Надежда /Доброславци/.   Нач...

05 Август 2021 | 11:29   Прочети ...

О Б Я В Л Е Н И Е МБАЛ „Проф. д-р Александър Герчев“ – Етрополе”

1. За възлагане на управлението на МБАЛ „Проф. д-р Александър Герчев“ – Етрополе” ЕООД, за срок от пет години, при следните изисквания към кандидат...

04 Август 2021 | 13:01   Прочети ...

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

      УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,   Уведомяваме Ви, че във връзка с реализацията на проект „Преход към кръгова икономика чрез компостиране в домакин...

02 Август 2021 | 15:34   Прочети ...

Неделния пазар в Етрополе

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, Уведомяваме Ви, че поради ремонтни дейности по проект „Реконструкция, модернизация и изграждане на нова визия на Общински паза...

30 Юли 2021 | 17:28   Прочети ...

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 20-1/29.07.2021 г

Общинска администрация гр. Етрополе, на основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията уведомява жителите на Общината, че е издаде...

29 Юли 2021 | 17:23   Прочети ...

Проект на Програма за управление на отпадъците 2021г. - 2026г. на Община Етрополе.

Съгласно чл. 66, ал. 1 и ал. 2 и чл. 69, ал. 1 от АПК, чрез настоящото публикуване Община Етрополе уведомява и предоставя възможност на заинтересов...

28 Юли 2021 | 18:52   Прочети ...

Заповеди за комисии по чл.37в от ЗСПЗЗ за община Етрополе

Заповеди за комисии по чл.37в от ЗСПЗЗ за община Етрополе

26 Юли 2021 | 15:45   Прочети ...