Категории

Обяви

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" - Ботевград към 24.02.2023г.

№ по ред    Длъжност    Месторабота    Образование1    9329-0018 Общ работник, промишлеността     Етрополе    Основно/Начално2    8212-2007 Монтажн...

27 Февруари 2023 | 09:43   Прочети ...

Годишен отчет ЗДОИ 2022

Годишен отчет ЗДОИ 2022

24 Февруари 2023 | 15:05   Прочети ...

Обява за провеждане на конкурс за войници във военни формирования от Военновъздушните сили за приемане на военна служба

Обява за провеждане на конкурс за войници във военни формирования от Военновъздушните сили за приемане на военна служба

24 Февруари 2023 | 11:00   Прочети ...

С Ъ О Б Щ Е Н И Е от 22.02.2023г.

бщинска администрация гр.Етрополе, на основание чл.129, ал.5 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  №РД-15-146/21.02.2023...

22 Февруари 2023 | 14:50   Прочети ...

СЪОБЩЕНИЕ от 21.02.2023 г.

Общинска администрация гр. Етрополе, на основание чл. 129, ал. 5 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-15-145/20.02...

21 Февруари 2023 | 11:20   Прочети ...

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" - Ботевград към 17.02.2023г.

№ по ред    Длъжност    Месторабота    Образование1    5245-0001 Обслужващ, бензиностанция/газостанция    Етрополе    Средно2    8212-2007 Монтажни...

21 Февруари 2023 | 10:46   Прочети ...

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования от състава на СКС за приемане на военна служба

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования от състава на СКС за приемане на военна служба

17 Февруари 2023 | 13:29   Прочети ...

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

                                                    О Б Щ И Н А   Е Т Р О П О Л Е                                                            Отдел ...

16 Февруари 2023 | 11:00   Прочети ...

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

                                                   О Б Щ И Н А   Е Т Р О П О Л Е                                                         Отдел “ТСУ...

16 Февруари 2023 | 10:59   Прочети ...

УВЕДОМЛЕНИЕ на проект на Анализ на потребностите от социални услуги

  УВЕДОМЛЕНИЕ на проект на Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от дър...

13 Февруари 2023 | 16:25   Прочети ...