Категории

Обяви

С Ъ О Б Щ Е Н И Е ВХ. № 24-00-16-001/03.02.2021г

Относно: Откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект река Малък Искър, в урбанизираната територия на...

05 Февруари 2021 | 19:41   Прочети ...

Проект на допълнение на Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2021 година

УВАЖАЕМИ  ГРАЖДАНИ,                                                                                                                                ...

05 Февруари 2021 | 15:09   Прочети ...

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 2-02/03.02.2021г

На основание чл. 149 от Закона за устройство на територията, Ви съобщаваме, че е издадено разрешение за строеж  № 02/27.01.2021г. за „ Пристройка и...

03 Февруари 2021 | 13:12   Прочети ...

Покана бюджет 2021

Покана бюджет 2021

01 Февруари 2021 | 15:06   Прочети ...

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 1-01/01.02.2021г.

На основание чл. 149 от Закона за устройство на територията, Ви съобщаваме, че е издадено разрешение за строеж  № 01/22.01.2021г. за „Фотоволтаична...

01 Февруари 2021 | 10:54   Прочети ...

Неделен пазар

  УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,       Уведомяваме Ви, че във връзка с епидемиологичната обстановка, на неделния пазар в Етрополе на 31.01.2021 г. ще ...

30 Януари 2021 | 14:49   Прочети ...

РУ НА МВР – ЕТРОПОЛЕ ОБЯВЯВА ВАКАНТНА ДЛЪЖНОСТ

  На основание чл. 156, ал. 1, ал. 5 и ал. 6 от Закона за Министерството на вътрешните работи и чл. 5 от Наредба № 8121з-344 от 25 юли 2014 г. за н...

29 Януари 2021 | 16:21   Прочети ...

ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВХ. № EO-E-055/27.01.2021г.

  От: МАРИДЕЛ  2012  ЕООД   Относно: „Изграждане на садкова инсталация за интензивно отглеждане на риба и екстензивно отглеждане на риба в акватори...

28 Януари 2021 | 16:11   Прочети ...

О Б Я В Л Е Н И Е

                         На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията                                                       ...

27 Януари 2021 | 18:05   Прочети ...

Дирекция „Бюро по труда“ – Ботевград информира своите клиенти

Дирекция „Бюро по труда“ – Ботевград информира своите клиенти, че поради технически причини през м. февруари 2021г. филиалът в гр. Етрополе ще обсл...

26 Януари 2021 | 15:21   Прочети ...