Категории

Обяви

СЪОБЩЕНИЕ от 29.04.2022 г.

Общинска администрация гр. Етрополе, на основание чл. 129, ал. 5 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД-15-199/28.04....

29 Април 2022 | 19:03   Прочети ...

СЪОБЩЕНИЕ от 29.04.2022 г.

Общинска администрация гр. Етрополе, на основание чл. 129, ал. 5 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД-15-198/28.04....

29 Април 2022 | 19:02   Прочети ...

П Р О Т О К О Л ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ ЗА ИНДИВИДУАЛНО ПОЛЗВАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ

Днес, 29.04.2022 г. на основание чл. 37и, ал.6, от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), чл.100 от Правилника за прила...

29 Април 2022 | 11:36   Прочети ...

С Ъ О Б Щ Е Н И Е №12-2 от 28.04.2022 г.

Общинска администрация гр. Етрополе, на основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията уведомява жителите на Общината, че е издаде...

28 Април 2022 | 19:05   Прочети ...

С Ъ О Б Щ Е Н И Е №11-2 от 27.04.2022 г.

Общинска администрация гр. Етрополе, на основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията уведомява жителите на Общината, че е издаде...

27 Април 2022 | 19:16   Прочети ...

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" - Ботевград към 26.04.2022г.

№ по ред Длъжност Месторабота Образование   1 Монтажник, производствен контрол Етрополе Средно/ Професионален колеж 2 Монтажник, сложни/комбинирани...

26 Април 2022 | 18:54   Прочети ...

С Ъ О Б Щ Е Н И Е №10-2 от 20.04.2022 г.

Общинска администрация гр. Етрополе, на основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията уведомява жителите на Общината, че е издаде...

20 Април 2022 | 14:17   Прочети ...

С Ъ О Б Щ Е Н И Е от 20.04.2022г

Общинска администрация гр.Етрополе, на основание чл.129, ал.5 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-15-182/18.04.20...

20 Април 2022 | 11:40   Прочети ...

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 13

 Проект на Наредба за изменение и  допълнение на Наредба № 13

13 Април 2022 | 14:27   Прочети ...

Съобщение на основание § 4, ал.2 от ДР на ЗУТ

До: Мария Лазарова Тодоровагр.София, ЖК„Младост І” бл.91, вх.Б, ет.6, ап.69Валентин Иванов Велковгр. Банкя, ул.„Гео Милев” № 47Любомир Лазаров Геве...

12 Април 2022 | 15:44   Прочети ...