Категории

Обяви

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 25-1/28.10.2020 г.

Общинска администрация гр. Етрополе, на основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията уведомява жителите на Общината, че е издаде...

28 Октомври 2020 | 17:18   Прочети ...

ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВХ. № ЕО-Е-559/23.10.2020г.

  ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ   ВХ. № ЕО-Е-559/23.10.2020г.   От: „ЕЛАЦИТЕ МЕД“ АД   Относно: „Изменение на инвестиционно предложение за добив и първ...

27 Октомври 2020 | 13:48   Прочети ...

З А П О В Е Д НА МЗ

З А П О В Е Д  НА МЗ 

27 Октомври 2020 | 13:35   Прочети ...

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" - Ботевград към 23.10.2020г.

№ по ред    Длъжност    Месторабота    Образование 1    2634-6001Психолог    Ботевград    Висше2    5212-0001 Продавач, бюфет    Етрополе    Средно...

26 Октомври 2020 | 10:28   Прочети ...

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Етрополе, на основание чл. 61, ал. 1, във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административно-процесуалния кодекс /АПК/ уведомява: АНГЕЛИНА ЖЕЧЕВА Д...

23 Октомври 2020 | 10:17   Прочети ...

О Б Я В Л Е Н И Е

                                  На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията                                     О Б Щ И Н...

21 Октомври 2020 | 17:50   Прочети ...

З А П О В Е Д РД-15-578/19.10.2020 г.

З А П О В Е Д    РД-15-578/19.10.2020 г.

19 Октомври 2020 | 18:30   Прочети ...

О Б Я В Л Е Н И Е

                                                       О Б Щ И Н А     Е Т Р О П О Л Е                                      На основание чл. 124б, ...

19 Октомври 2020 | 15:28   Прочети ...

КРИЗИСТНИЯТ ЩАБ ЗА БОРБА С КОРОНАВИРУСА В ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ ПРОВЕДЕ СВОЕ ЗАСЕДАНИЕ

  Във връзка с усложнената епидемиологична обстановка, кметът на община Етрополе г-н Димитър Димитров свика заседание на Кризисния щаб за борба с к...

19 Октомври 2020 | 11:32   Прочети ...

Заповеди на Директора на ОД "Земеделие" София област

  Заповеди на Директора на ОД  "Земеделие" София област, с които са определени масиви и имоти за ползване по чл. 37в, ал.2 от ЗСПЗЗ за стопанската ...

19 Октомври 2020 | 07:52   Прочети ...