Категории

Обяви

О Б Я В Л Е Н И Е № 335/09.08.2023г.

Община Етрополе, отдел „ТСУ,ИП и Е”, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, при условията на § 4 от ПЗР на ЗУТ и чл. 61,...

12 Септември 2023 | 15:11   Прочети ...

О Б Я В Л Е Н И Е № 312/08.08.2023г.

Община Етрополе, отдел „ТСУ,ИП и Е”, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, при условията на § 4 от ПЗР на ЗУТ и чл. 61,...

12 Септември 2023 | 15:10   Прочети ...

Заповед № РД-15-495/11.09.2023 г.

Заповед № РД-15-495/11.09.2023 г.

11 Септември 2023 | 19:31   Прочети ...

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" - Ботевград към 08.09.2023г.

№ по ред    Длъжност    Месторабота    Образование 1    2330-5004/Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап/ учител по физичес...

10 Септември 2023 | 16:59   Прочети ...

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 31-1/07.09.2023 г.

Общинска администрация гр. Етрополе, на основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията уведомява жителите на Общината, че е издаде...

07 Септември 2023 | 18:11   Прочети ...

РАЗГЛАСЯВАНЕ по реда на чл. 550, ал. 2 от ГПК

РАЗГЛАСЯВАНЕ по реда на чл. 550, ал. 2 от ГПК

05 Септември 2023 | 15:01   Прочети ...

О Б Я В Л Е Н И Е № 327/09.08.2023г.

Община Етрополе, отдел „ТСУ,ИП и Е”, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, при условията на § 4 от ПЗР на ЗУТ и чл. 61,...

01 Септември 2023 | 17:45   Прочети ...

О Б Я В Л Е Н И Е № 321/09.08.2023г.

Община Етрополе, отдел „ТСУ,ИП и Е”, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, при условията на § 4 от ПЗР на ЗУТ и чл. 61,...

01 Септември 2023 | 11:28   Прочети ...

О Б Я В Л Е Н И Е № 305/08.08.2023г.

Община Етрополе, отдел „ТСУ,ИП и Е”, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, при условията на § 4 от ПЗР на ЗУТ и чл. 61...

29 Август 2023 | 11:15   Прочети ...

О Б Я В Л Е Н И Е № 338/11.08.2023г

  Община Етрополе, отдел „ТСУ,ИП и Е”, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, при условията на чл. 61, ал.1 от АПК съобщ...

28 Август 2023 | 15:59   Прочети ...