Категории

Обяви

Програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост през 2022 година - проект

  Програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост през 2022 година - проект  

13 Декември 2021 | 13:10   Прочети ...

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" - Ботевград към 10.12.2021г.

№ по ред    Длъжност    Месторабота    Образование1    Рецепционист    Етрополе    Средно2    Продавач-консултант    Етрополе    Средно3     Касиер...

13 Декември 2021 | 09:42   Прочети ...

С Ъ О Б Щ Е Н И Е №32-2 от 09.12.2021 г.

Общинска администрация гр. Етрополе, на основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията уведомява жителите на Общината, че е издаде...

09 Декември 2021 | 13:39   Прочети ...

С Ъ О Б Щ Е Н И Е №31-2 от 09.12.2021 г.

Общинска администрация гр. Етрополе, на основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията уведомява жителите на Общината, че е издаде...

09 Декември 2021 | 13:38   Прочети ...

ДОКТОР ВЕЛИЗАР МАРКОВ БЕ УДОСТОЕН С „ПОЧЕТЕН ЗНАК ЗА ГРАЖДАНСКИ ПРИНОС“ В СФЕРАТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО В ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ

  На основание чл.21, ал.1, т.6 и т. 23 от ЗМСМА, чл.16, ал.1, т.4 от Наредба № 10 за символите, почетните звания и почетните знаци на община Етроп...

08 Декември 2021 | 13:56   Прочети ...

О Б Я В Л Е Н И Е

                                                      О Б Щ И Н А     Е Т Р О П О Л Е                                   На основание чл. 124б, ал. ...

03 Декември 2021 | 14:00   Прочети ...

С Ъ О Б Щ Е Н И Е от 03.12.2021г

     Общинска администрация гр.Етрополе, на основание чл.129, ал.5 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  №РД-15-732/03.1...

03 Декември 2021 | 13:59   Прочети ...

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПЛАН-СМЕТКА ЗА ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ЗА 2022 г

                      УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПЛАН-СМЕТКА ЗА ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ЗА 2022 г.        На основание чл. 66 от Административно – процесуалния к...

26 Ноември 2021 | 19:40   Прочети ...

С Ъ О Б Щ Е Н И Е от 26.11.2021г.

Общинска администрация гр.Етрополе, на основание чл.129, ал.5 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-15-722/25.11.20...

26 Ноември 2021 | 11:53   Прочети ...

С Ъ О Б Щ Е Н И Е №30-2 от 25.11.2021 г.

Общинска администрация гр. Етрополе, на основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията уведомява жителите на Общината, че е издаде...

25 Ноември 2021 | 15:58   Прочети ...