Категории

Обяви

О Б Я В А за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования от състава на СКС.

О Б Я В А за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования от състава на СКС.

16 Ноември 2022 | 17:47   Прочети ...

ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ ОРГАНИЗИРА КОНКУРС С НАГРАДИ ЗА КОЛЕДНО ЕСЕ ИЛИ СТИХОТВОРЕНИЕ

Във връзка с предстоящите Коледни празници, Община Етрополе организира конкурс с награди за есе или стихотворение. Всеки желаещ може да се участва ...

16 Ноември 2022 | 15:19   Прочети ...

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Етрополе

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Етрополе

15 Ноември 2022 | 15:54   Прочети ...

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" - Ботевград към 11.11.2022г.

№ по ред    Длъжност    Месторабота    Образование                                                                                                 ...

14 Ноември 2022 | 08:56   Прочети ...

СЪОБЩЕНИЕ от 11.11.2022 г.

Общинска администрация гр. Етрополе, на основание чл. 129, ал. 5 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-15-559/11.11...

11 Ноември 2022 | 13:50   Прочети ...

План Сметка Проект 2023 за публикуване

План Сметка  Проект 2023 за публикуване

10 Ноември 2022 | 10:55   Прочети ...

График за провеждане на заседанията на комисията по чл.37ж от ЗСПЗЗ за общините в Софийска област

 График за провеждане на заседанията на комисията по чл.37ж от ЗСПЗЗ за общините в Софийска област

10 Ноември 2022 | 10:54   Прочети ...

ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВХ. № 93-00-1193 ОТ 08.11.2022Г.

От: Община Етрополе   Относно: „Въвеждане на енергоспестяващи мерки в съответствие с предвижданията на обследване за енергийна ефективност на „Дет...

09 Ноември 2022 | 15:07   Прочети ...

ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВХ. № 93-00-1194 ОТ 08.11.2022Г.

От: Община Етрополе   Относно: „Въвеждане на енергоспестяващи мерки в съответствие с предвижданията на обследване за енергийна ефективност на „Дет...

09 Ноември 2022 | 15:06   Прочети ...

ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВХ. № 93-00-1195 ОТ 08.11.2022Г.

От: Община Етрополе   Относно: „Въвеждане на енергоспестяващи мерки в съответствие с предвижданията на обследване за енергийна ефективност на „Дет...

09 Ноември 2022 | 15:05   Прочети ...