Категории

Обяви

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 28/22.01.2021г.

 Община Етрополе, отдел „ТСУ,ИП и Е”, на основание чл. 61, ал.1  от АПК във връзка с чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава ...

18 Февруари 2021 | 16:50   Прочети ...

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 6-2/17.02.2021 г.

Общинска администрация гр. Етрополе, на основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията уведомява жителите на Общината, че е издаде...

18 Февруари 2021 | 15:24   Прочети ...

СЪОБЩЕНИЕ ОТ ВиК – СОФИЯ ОБЛАСТ

                  УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,                   ВиК – София област уведомява своите абонати, че предстои актуализация на база данни поради...

17 Февруари 2021 | 17:48   Прочети ...

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 25/22.01.2021г.

Община Етрополе, отдел „ТСУ,ИП и Е”, на основание чл. 61, ал.1  от АПК във връзка с чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава н...

17 Февруари 2021 | 16:49   Прочети ...

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 04 / 12.02.2021г.

  На основание чл. 149 от Закона за устройство на територията, Ви съобщаваме, че е издадено разрешение за строеж  № 05 / 05.02.2021г. за „ Еднофами...

12 Февруари 2021 | 11:17   Прочети ...

О Б Я В Л Е Н И Е

                                На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията                                                ...

11 Февруари 2021 | 13:31   Прочети ...

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 03 / 11.02.2021г.

На основание чл. 149 от Закона за устройство на територията, Ви съобщаваме, че е издадено разрешение за строеж  № 4 / 04.02.2021г. за „ Приемно-пре...

11 Февруари 2021 | 13:30   Прочети ...

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с произвеждането на избори за Народно събрание на 04.04.2021 година, УВЕДОМЯВАМЕ всички заинтересовани лица и гласоподаватели, че със За...

09 Февруари 2021 | 14:41   Прочети ...

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 3-2/05.02.2021 г.

Общинска администрация гр. Етрополе, на основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията уведомява жителите на Общината, че е издаде...

08 Февруари 2021 | 16:17   Прочети ...

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" - Ботевград към 05.02.2021г

№ по ред    Длъжност    Месторабота    Образование 1     Механик, машинни инструменти    Етрополе    Висше/Средно2    Машинен оператор    Етрополе ...

08 Февруари 2021 | 13:24   Прочети ...