Категории

Обяви

ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ ОРГАНИЗИРА ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ „БАЛКАНЪТ ПЕЕ И ТАНЦУВА“

  На 25 юни Община Етрополе организира Фолклорен фестивал „Балканът пее и танцува“ 2022 година. Предвижда се да има и улица на занаятите.   Реглам...

26 Май 2022 | 14:55   Прочети ...

ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА СПИСВАНЕТО, ОТПЕЧАТВАНЕТО И РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИ ВЕСТНИК "ЕТРОПОЛСКИ ПРЕГЛЕД"

  Съгласно чл. 26, ал. 3 и ал.4 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл. 77 от АПК, в законоустановения 30-дневен срок -  от  17.05.2022 ...

16 Май 2022 | 16:14   Прочети ...

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията                                                         О Б Щ И Н А   Е Т Р О П...

16 Май 2022 | 16:04   Прочети ...

С Ъ О Б Щ Е Н И Е №13-2 от 11.05.2022 г.

Общинска администрация гр. Етрополе, на основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията уведомява жителите на Общината, че е издаде...

16 Май 2022 | 16:02   Прочети ...

Обява за свободни работни позиции

  Обява за свободни работни позиции в Териториално поделение Държавно Горско Стопанство Етрополе – „Общ работник Горско стопанство”    Териториално...

13 Май 2022 | 07:50   Прочети ...

ОТЧЕТНО – ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ НА КЛУБА НА ИНВАЛИДИТЕ

      На 17.05.2022 г. /вторник/ от 10:00 ч. в малкия салон на читалище Тодор Пеев – 1871 ще се проведе отчетно – изборно събрание на клуба на инва...

10 Май 2022 | 17:54   Прочети ...

Заповед № РД-15-210/10.05.2022 г.

  Заповед № РД-15-210/10.05.2022 г.  

10 Май 2022 | 11:10   Прочети ...

О Б Я В А за провеждане на конкурс за войнишки длъжности.

О Б Я В А  за провеждане на конкурс за войнишки длъжности.

04 Май 2022 | 19:01   Прочети ...

Заповед за забрана на пашата на селскостопански животни по ливадите - 2022 г.

Заповед за забрана на пашата на селскостопански животни по ливадите - 2022 г.

04 Май 2022 | 18:59   Прочети ...

Проект на допълнение на Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2022 година

 УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,       На  основание  чл. 8,  ал. 10  от  Закона  за  общинската  собственост  и  чл. 5,  ал. 4 от Наредба № 5 за общинската соб...

03 Май 2022 | 19:45   Прочети ...