Категории

Обяви

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 28-2/20.11.2020г.

Общинска администрация гр.Етрополе, на основание чл. 149, ал.6 от Закона за устройство на територията, уведомява жителите на Общината, че е издаден...

20 Ноември 2020 | 11:02   Прочети ...

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 27-2/18.11.2020 г.

Общинска администрация гр. Етрополе, на основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията уведомява жителите на Общината, че е издаде...

18 Ноември 2020 | 13:48   Прочети ...

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 26-2/18.11.2020 г.

Общинска администрация гр. Етрополе, на основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията уведомява жителите на Общината, че е издаде...

18 Ноември 2020 | 13:47   Прочети ...

Министърът на здравеопазването издаде Заповед № РД-01-651/11.11.2020 г., с която въвежда следните временни противоепидемични мерки на територията на Република България считано от 12.11.2020 г. до 30.1

  Преустановяват се присъствените учебни занятия (в т. ч. учебни практики, стажове, изнесени учебни часове, изпити, дуална система на обучение и др...

12 Ноември 2020 | 15:44   Прочети ...

Проект на допълнение на Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2020 година

УВАЖАЕМИ  ГРАЖДАНИ,На основание чл. 8, ал. 10 от Закона за общинската собственост и чл. 5, ал. 4 от Наредба № 5 за общинската собственост, във връз...

06 Ноември 2020 | 13:15   Прочети ...

Заповед за отоплителния сезон

Заповед за отоплителния сезон

06 Ноември 2020 | 11:27   Прочети ...

Заповед на кмета на общината

Заповед  на кмета на общината

04 Ноември 2020 | 17:51   Прочети ...

Заповеди за комисии по чл.37 ж от ЗСПЗЗ

  Заповеди за комисии по чл.37 ж от ЗСПЗЗ за разпределяне масивите за позване на пасищата, мери и ливади за календарната 2021 година - община Етроп...

03 Ноември 2020 | 15:32   Прочети ...

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

                                                  О Б Щ И Н А   Е Т Р О П О Л Е                                                          Отдел  “ТС...

30 Октомври 2020 | 13:40   Прочети ...

О Б Я В А за провеждане на конкурс за войнишки длъжности

О Б Я В А за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования от състава на Стационарната комуникационна и информационна система...

28 Октомври 2020 | 17:20   Прочети ...