Категории

Обяви

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 24-2/18.08.2021 г.

 Общинска администрация гр. Етрополе, на основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията уведомява жителите на Общината, че е издад...

19 Август 2021 | 19:53   Прочети ...

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 23-2/18.08.2021 г

Общинска администрация гр. Етрополе, на основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията уведомява жителите на Общината, че е издаде...

19 Август 2021 | 19:52   Прочети ...

ПРОМОЦИОНАЛНО СЪОБЩЕНИЕ

                              След безспорния успех на кампания „Чудната градина“ и викторина „Многознайко“, проведени сред учениците на СОУ „Хрис...

16 Август 2021 | 08:48   Прочети ...

ПРОМОЦИОНАЛНО СЪОБЩЕНИЕ

                                                                                                                                                Из...

16 Август 2021 | 08:44   Прочети ...

    ПРОМОЦИОНАЛНО СЪОБЩЕНИЕ              Изпълнението на проект „Преход към кръгова икономика чрез компостиране в домакинствата и в пилотни учил...

13 Август 2021 | 15:03   Прочети ...

Неделен пазар

  УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, Уведомяваме Ви, че поради ремонтни дейности по проект „Реконструкция, модернизация и изграждане на нова визия на Общински па...

13 Август 2021 | 14:51   Прочети ...

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 21-2/12.08.2021 г.

Общинска администрация гр. Етрополе, на основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията уведомява жителите на Общината, че е издаде...

12 Август 2021 | 16:44   Прочети ...

Проект на допълнение на Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2021 година

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,  На  основание  чл. 8,  ал. 10  от  Закона  за  общинската  собственост  и  чл. 5,  ал. 4 от            Наредба № 5 за общинск...

12 Август 2021 | 16:43   Прочети ...

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 22-2/11.08.2021 г

Общинска администрация гр. Етрополе, на основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията уведомява жителите на Общината, че е издаде...

11 Август 2021 | 14:37   Прочети ...

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ

ОБЩИНА  ЕТРОПОЛЕ             Във връзка с изпълнение на Договор на Община  Етрополе по проект „Патронажна грижа + в община Етрополе” по процедура „...

09 Август 2021 | 19:26   Прочети ...