Категории

Обяви

ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ИЗХ. № 24-00-259/03.10.2023 г.

ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ                                         ИЗХ. № 24-00-259/03.10.2023 г.       От: ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ   Относно: „Разширяване...

03 Октомври 2023 | 17:23   Прочети ...

О Б Я В А

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,   На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 8, ал. 10 от Закона за об...

28 Септември 2023 | 11:26   Прочети ...

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 33-1/27.09.2023 г.

Общинска администрация гр. Етрополе, на основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията уведомява жителите на Общината, че е издаде...

27 Септември 2023 | 16:05   Прочети ...

С Ъ О Б Щ Е Н И Е от 21.09.2023г.

Общинска администрация гр.Етрополе, на основание чл.129, ал.5 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-15-516/20.09.20...

21 Септември 2023 | 12:09   Прочети ...

С Ъ О Б Щ Е Н И Е от 21.09.2023г.

Общинска администрация гр.Етрополе, на основание чл.129, ал.5 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-15-516/20.09.20...

21 Септември 2023 | 12:08   Прочети ...

С Ъ О Б Щ Е Н И Е от 21.09.2023г.

Общинска администрация гр.Етрополе, на основание чл.129, ал.5 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-15-514/20.09.20...

21 Септември 2023 | 12:07   Прочети ...

С Ъ О Б Щ Е Н И Е от 21.09.2023г.

Общинска администрация гр.Етрополе, на основание чл.129, ал.5 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-15-517/20.09.20...

21 Септември 2023 | 12:05   Прочети ...

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования на пряко подчинение на командира на ККИПКО...

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования на пряко подчинение на командира на ККИПКО...

19 Септември 2023 | 16:29   Прочети ...

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 32-1/18.09.2023г.

Общинска администрация гр.Етрополе, на основание чл. 149, ал.6 от Закона за устройство на територията, уведомява жителите на Общината, че е издаден...

18 Септември 2023 | 14:08   Прочети ...

ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ИЗХ. № 33-00-39/15.09.2023 г.

От: ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ   Относно: „Реконструкция на мостово съоръжение на траен горски път над                    р. Суха река, с. Бойковец, община Е...

15 Септември 2023 | 14:51   Прочети ...