Категории

Обяви

Заповед № РД-01-20/15.01.2021 г. на Министъра на здравеопазването

  Министърът на здравеопазването издаде Заповед № РД-01-20/15.01.2021 г., с която изменя и допълва Заповед № РД-01-677 от 25.11.2020 г., изм. и доп...

19 Януари 2021 | 10:04   Прочети ...

Дежурния телефон

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,Община Етрополе Ви уведомява, че сигнали за нередности, жалби и предложения може да бъдат подавани на дежурния телефон в Общинс...

18 Януари 2021 | 18:02   Прочети ...

Проект на Програма за опазване на околната среда на Община Етрополе за периода 2020-2025 г.

  Съгласно чл. 66, ал. 1 и ал. 2 и чл. 69, ал. 1 от АПК, чрез настоящото публикуване Община Етрополе уведомява и предоставя възможност на заинтерес...

15 Януари 2021 | 18:26   Прочети ...

Неделен пазар

  УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,   Уведомяваме Ви, че във връзка с усложнената епидемиологична обстановка, на неделния пазар в Етрополе на 17.01.2021 ...

15 Януари 2021 | 15:20   Прочети ...

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА №6 ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ГРОБИЩНИ ПАРКОВЕ И ГРОБИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ

  На основание чл. 26, ал. 3 и чл. 28 от ЗНА на интернет страницата на Община Етрополе е публикуван Проект на Наредба №6 за организация и управлени...

15 Януари 2021 | 11:00   Прочети ...

Проект на допълнение на Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2021 година

УВАЖАЕМИ  ГРАЖДАНИ,На основание чл. 8, ал. 10 от Закона за общинската собственост и чл. 5, ал. 4 от Наредба № 5 за общинската собственост, във връз...

13 Януари 2021 | 14:00   Прочети ...

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" - Ботевград към 08.01.2021г.

№ по ред    Длъжност    Месторабота    Образование                                                                                                 ...

11 Януари 2021 | 07:56   Прочети ...

Неделния пазар в Етрополе

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, Уведомяваме Ви, че във връзка с усложнената епидемиологична обстановка, на неделния пазар в Етрополе на 10.01.2021 г. щ...

09 Януари 2021 | 17:34   Прочети ...

Заповеди полски пътища

Заповеди полски пътища

08 Януари 2021 | 15:57   Прочети ...

Проект на допълнение на Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2021 година

УВАЖАЕМИ  ГРАЖДАНИ,На основание чл. 8, ал. 10 от Закона за общинската собственост и чл. 5, ал. 4 от Наредба № 5 за общинската собственост, във връз...

08 Януари 2021 | 15:26   Прочети ...