Категории

Обяви

С Ъ О Б Щ Е Н И Е от 12.08.2022г

Общинска администрация гр.Етрополе, на основание чл.129, ал.5 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-15-376/10.08.20...

12 Август 2022 | 13:10   Прочети ...

О Б Я В А за провеждане на конкурс за войнишки длъжности ККИПКО.

О Б Я В А за провеждане на конкурс за войнишки длъжности ККИПКО.

10 Август 2022 | 15:55   Прочети ...

О Б Я В А

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,     На  основание  чл. 8,  ал. 10  от  Закона  за  общинската  собственост  и  чл. 5,  ал. 4 от Наредба № 5 за общинската собств...

05 Август 2022 | 16:21   Прочети ...

С Ъ О Б Щ Е Н И Е №18-2 от 21.07.2022 г.

Общинска администрация гр. Етрополе, на основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията уведомява жителите на Общината, че е издаде...

21 Юли 2022 | 16:21   Прочети ...

О Б Я В Л Е Н И Е

                                                        О Б Щ И Н А     Е Т Р О П О Л Е                           На основание чл. 124б, ал. 2 от З...

21 Юли 2022 | 16:19   Прочети ...

О Б Я В Л Е Н И Е

                              На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията                                              О Б ...

20 Юли 2022 | 18:02   Прочети ...

Покана публично обсъждане отчет 2021

ПОКАНА           На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси и чл.60, ал.4 от Наредба №12 за условията и реда за съставяне на бюджетн...

19 Юли 2022 | 18:40   Прочети ...

УВЕДОМЛЕНИЕ на проект на Годишен план за социалните услуги в Община Етрополе през 2023 година

УВЕДОМЛЕНИЕ на проект на Годишен план за социалните услуги в Община Етрополе през 2023 година  

14 Юли 2022 | 16:34   Прочети ...

О Б Я В А за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба

О Б Я В А  за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба

13 Юли 2022 | 13:25   Прочети ...