Категории

Обяви

О Б Я В Л Е Н И Е

 О Б Щ И Н А   Е Т Р О П О Л Е               На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията   С Ъ О Б Щ А В А ,      че със за...

20 Септември 2021 | 16:15   Прочети ...

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" - Ботевград към 17.09.2021г.

№ по ред    Длъжност    Месторабота    Образование1    Помощник-готвач     Етрополе    Средно2    Касиер    Етрополе    Средно3    Личен асистент  ...

20 Септември 2021 | 09:40   Прочети ...

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 25-3/16.09.2021 г.

  Общинска администрация гр. Етрополе, на основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията уведомява жителите на Общината, че е изда...

16 Септември 2021 | 16:00   Прочети ...

Неделен пазар

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,Уведомяваме Ви, че поради ремонтни дейности по проект „Реконструкция, модернизация и изграждане на нова визия на Общински пазар...

10 Септември 2021 | 14:46   Прочети ...

О Б Я В Л Е Н И Е

  На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията   О Б Щ И Н А   Е Т Р О П О Л Е   С Ъ О Б Щ А В А,    че със заповед № РД-1...

10 Септември 2021 | 14:33   Прочети ...

Преброяване 2021 ще се състои в периода 7 септември – 3 октомври

         Министерският съвет на свое заседание прие решение Преброяването на населението и жилищния фонд в Република България да започне в 0.00 час...

02 Септември 2021 | 14:39   Прочети ...

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията     О Б Щ И Н А   Е Т Р О П О Л Е   С Ъ О Б Щ А В А,   че със заповед № РД-15-5...

25 Август 2021 | 19:25   Прочети ...

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" - Ботевград към 23.08.2021г.

№ по ред Длъжност Месторабота Образование 1 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап - биология Етрополе Висше 2 Учител, общо...

24 Август 2021 | 09:32   Прочети ...

Неделен пазар

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, Уведомяваме Ви, че поради ремонтни дейности по проект „Реконструкция, модернизация и изграждане на нова визия на Общински паза...

20 Август 2021 | 20:43   Прочети ...

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията     О Б Щ И Н А   Е Т Р О П О Л Е   С Ъ О Б Щ А В А,   че със заповед № РД-15-5...

19 Август 2021 | 19:54   Прочети ...