Категории

Обяви

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 29-3/26.11.2020г

Общинска администрация гр.Етрополе, на основание чл. 149, ал.6 от Закона за устройство на територията, уведомява жителите на Общината, че е издаден...

26 Ноември 2020 | 18:38   Прочети ...

О Б Я В А за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на...

О Б Я В А за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в стр...

25 Ноември 2020 | 17:18   Прочети ...

О Б Я В А за провеждане на конкурс за матроски (войнишки) длъжности...

О Б Я В А за провеждане на конкурс за матроски (войнишки) длъжности във военни формирования от Военноморските сили за приемане на военна служба на ...

25 Ноември 2020 | 17:16   Прочети ...

ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ ВХ. № 30-00-283/11.11.2020

От: „МЕДИКЕТ ЦЕХ" ЕООД     Относно:  Инвестиционно предложение „Реконструкция на съществуващи сгради за обособяване на цех за производство на бебеш...

25 Ноември 2020 | 12:06   Прочети ...

ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВХ. № EO-E-597/19.11.2020г.

От: „ЕТРОПАРК“  ЕООД Относно: „Ремонт и отглеждане на риба в рибарник, находящ се в м. „Изворите“, поземлен имот с идентификатор 27632.65.51, в зем...

23 Ноември 2020 | 12:21   Прочети ...

ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВХ. № EO-E-596/19.11.2020г.

От: „МАРИДЕЛ 2012“  ЕООД Относно: „Екстензивно и полуинтензивно отглеждане на риба чрез изграждане на рибовидна садкова инсталация в язовир „Етропо...

23 Ноември 2020 | 12:19   Прочети ...

З А П О В Е Д РД-01-655/ 13.11.2020 на МЗ

З А П О В Е Д  РД-01-655/ 13.11.2020 на МЗ

20 Ноември 2020 | 11:18   Прочети ...

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 28-2/20.11.2020г.

Общинска администрация гр.Етрополе, на основание чл. 149, ал.6 от Закона за устройство на територията, уведомява жителите на Общината, че е издаден...

20 Ноември 2020 | 11:02   Прочети ...

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 27-2/18.11.2020 г.

Общинска администрация гр. Етрополе, на основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията уведомява жителите на Общината, че е издаде...

18 Ноември 2020 | 13:48   Прочети ...

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 26-2/18.11.2020 г.

Общинска администрация гр. Етрополе, на основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията уведомява жителите на Общината, че е издаде...

18 Ноември 2020 | 13:47   Прочети ...